Citrienprogramma e-health


"Persoonsgerichte zorg ondersteund door technologie;
daar waar het kan, daar waar het past."

 

Een integrale persoonsgerichte digitale zorgomgeving die de patiënt en zijn zorgnetwerk in staat stelt zijn gezondheid en ziekte te managen. Dat is het gezamenlijk streven van de umc's in het Citrienprogramma e-health. 

Citrienprogramma e-health omarmt partnerprojecten

Citrienprogramma e-health omarmt partnerprojecten

Naast de landelijke opschaling van de telemonitoring projecten gericht op hartklachten, zwangeren en vitale functies, heeft Citrienprogramma e-health Oncokompas, Pacmed en Zorgdoc als partnerprojecten omarmt.  

In de uitwerking worden de sleutelfiguren binnen de umc’s betrokken en wordt de participatie van regionale ziekenhuizen gestimuleerd.

Programmanieuws

Twitter