Abstract, presentatie en verdere implementatie portaal

De resultaten van het onderzoek e-health literacy, erop gericht om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van dialysepatiënten met lage e-health vaardigheden, vinden stap voor stap hun weg naar de buitenwereld. In maart vond in Dublin de European Health Literacy Conference 2019 plaats. De resultaten van het onderzoek e-health literacy zijn daar gepresenteerd. Een abstract en poster zijn te vinden op de projectpagina onder documenten. Daarnaast is ook tijdens een Meet & Learn in het UMCG een presentatie gegeven over de bevindingen.

22 mei '19 |

Binnen Dialyse Centrum Groningen en Dianet, twee organisaties die alle mogelijke dialysebehandelingen bieden, wordt op dit moment, dankzij de VIPP2-subsidie, gewerkt aan de realisatie van een patiëntenportaal. De eerste screenshots en mock-ups laten zien dat veel van de bevindingen van het onderzoek e-health literacy zijn geïmplementeerd. Het is fijn dat zo onderzoek de weg vindt naar de zorg en dat uiteindelijk dialysepatiënten kunnen profiteren van een toegankelijk en begrijpelijk portaal met hun afspraken, labuitslagen en meest recente medicijnlijst.

Comments