Kennisbank

Hier vindt u diverse kennisitems die tijdens het NFU programma eHealth zijn opgeleverd.

Model e-health inkoop umc’s / Stappenplan opschalingsprojecten

Dit model is ontwikkeld door de werkgroep inkoop in samenwerking met de stuurgroepleden van NFU Citrienprogramma e-health. Het geeft een overzicht van de wenselijke stappen bij aanbesteding van innovatieve en complexe e-health toepassingen binnen de umc’s. Het model is binnen NFU verband geratificeerd en leidend bij keuzes.

Model e-health inkoop umc’s / Stappenplan opschalingsprojecten

Als je het mij vraagt…De oudere aan het woord

Rapport over de wensen en behoeften van ouderen voor een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving

Rapport: Als je het mij vraagt

Verslag gebruik Sticky Exercises

​Project: Sticky Exercises.

Verslag gebruik Sticky Exercises

Whitepaper: Feasibility study of a multi-modal Parkinson monitor system

Project: Telemonitoring en big data.

Whitepaper: Feasibility study of a multi-modal Parkinson monitor system

MijnDossier voor mijn medicatie Herontwerp van medicatieverificatie met het patiëntenportaal

​Eindrapport/ adviesrapport van het project MijnDossier voor mijn medicatie: inzet patiëntenportaal voor medicatieverificatie.

MijnDossier voor mijn medicatie Herontwerp van medicatieverificatie met het patiëntenportaal

Onderzoeksresultaten activatie Mijn Dossier door ouders van ICK-patienten

Onderzocht is waarom zeer weinig (ouders van) patiënten Mijn Dossier hebben geactiveerd. Hiertoe is gesproken met ICK verpleegkundigen, medewerkers van de patiëntadministratie, ouders van patiënten en ten slotte hebben we activatie-statussen van ICK-patiënten in Epic (Hyperspace) bekeken. Dit resulteerde in de identificatie van belangrijke drempels voor het activeren van Mijn Dossier (zie bijlage).

Onderzoeksresultaten activatie Mijn Dossier door ouders van ICK-patienten

Prototype van het portaal MijnDCG (video)

​Project: E-health ondersteuning voor dialysepatiënten met lage gezondheidsvaardigheden

Prototype MijnDCG

Nederlandse e-Health Impact Questionnaire (eHIQ-NL) (Handleiding)

Handleiding voor de Nederlandse e-Health Impact Questionnaire (eHIQ-NL) (Handleiding)

Handleiding voor de Nederlandse e-Health Impact Questionnaire (eHIQ-NL)

Nederlandse e-Health Impact Questionnaire (eHIQ-NL)

Een vragenlijst om de impact van e-health op gebruikers te meten.

Nederlandse e-Health Impact Questionnaire (eHIQ-NL)

Een interactieve website voor Alzheimercentrum Amsterdam: Wat vindt de gebruiker?

Alzheimercentrum Amsterdam ontwikkelde met subsidie van het NFU-Citrienfonds e-Health programma een

forum en een blog om interactie op de website te brengen. Tijdens het ontwikkelproces maakten we gebruik
van focusgroepen en hebben we een privacy impact assessment verricht. Het forum is geëvalueerd met gebruikers en zorgprofessionals met behulp van semigestructureerde interviews.

White paper interactieve website Alzheimercentrum

Onderzoeksverslag Digitaal werken, ook dat nog!

Een kwalitatieve studie naar mogelijkheden om verpleegkundigen digitaal fit te houden

Onderzoeksverslag Digitaal werken, ook dat nog!

Revalidate! Website

​Link naar de website van Revalidate!

Revalidate!

Blue Button: stappenplan voor downloaden medisch dossier

Dit stappenplan beschrijft op hoofdlijnen de stappen die de patiënt doorloopt om een samenvatting van het medisch dossier te downloaden uit het zorgportaal van Erasmus MC.

Blue Button stappenplan

Dataverzameling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met een app: een handvat.

Deze uiteenzetting beoogt daarom een handvat te bieden voor onderzoekers die zich graag verder verdiepen in de mogelijkheden van dataverzameling met apps.

Toolkit voor dataverzameling met apps

Onderwijsmodule: Ontwerp je eigen eHealthapp

Toekomstige zorgverleners krijgen in hun dagelijkse praktijk meer en meer met eHealth apps te maken. In deze online keuzemodule krijgen medische studenten beter inzicht in wat eHealth is en de complexiteiten in het zorgvuldig ontwikkelen en implementeren van eHealth apps. Zij leren daarbij niet alleen een eigen eHealth app te ontwerpen, maar ook eisen te formuleren waar de app aan dient te voldoen en deze eisen om te zetten in een interactief prototype. De keuzemodule bestaat uit meerdere kennisclips en bijbehorende literatuur. Ook moeten er een aantal opdrachten gemaakt worden die vervolgens peer-reviewed moeten worden. De studenten zullen uiteindelijk een eindrapport met bijbehorende pitch en interactief prototype moeten opleveren. Hieronder staat een van de kennisclips die onderdeel is van de module.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jan Hendrik Leopold via j.h.leopold@amc.uva.nl.

Onderwijsmodule: Ontwerp je eigen eHealthapp

e-learning ‘samen beslissen’ – voor patienten

Samen beslissen: betere zorg begint met een goed gesprek. Deze e-learning is het resultaat van het AMC project ‘zorgverlener en patiënt leren delen’.

e-learning ‘samen beslissen’ – voor patienten

e-learning ‘samen beslissen’ – voor zorgverleners

Samen beslissen: betere zorg begint met een goed gesprek. Deze e-learning is het resultaat van het AMC project ‘zorgverlener en patiënt leren delen’.

e-learning ‘samen beslissen’ – voor zorgverleners