Tot standkoming programma

De toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg is een belangrijke maatschappelijke uitdaging voor de 21ste eeuw. De kosten blijven stijgen en de druk op de zorg wordt groter met het ouder worden van de populatie en een toename van het aantal chronische patiënten. In de zoektocht naar duurzame oplossingen voor deze en andere ontwikkelingen vervullen de universitair medische centra (umc's) een voortrekkersrol. Zij hebben de mensen, de kennis, de infrastructuur en de mogelijkheden om goede ideeën te vertalen in concrete innovaties, samen met hun netwerk van andere zorgaanbieders.

Om een aantal van deze maatschappelijke uitdagingen als umc’s gezamenlijk aan te pakken, heeft minister Schippers van VWS het Citrienfonds ingesteld, hetgeen mede mogelijk is gemaakt door ZonMw. Voor de periode 2014 tot en met 2018 was 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Eind 2018 is besloten het programma te verlengen en nog eens 20 miljoen uit te trekken voor de periode van 2019-2022. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Citrienfonds. Het thema e-health is één van de door VWS en de NFU uitgekozen thema's ter verbetering van de gezondheidzorg.