Werkgroep Inkoop Citrienprogramma e-health van start

De werkgroep inkoop en e–health is voor het eerst bij elkaar gekomen in december. Het werd een vruchtbare en productieve sessie!

Nu de opschaling van vier landelijke e-health projecten een feitelijk streven is van de umc’s, mag ook een gezamenlijke visie en aanpak op het gebied van inkoop niet ontbreken. Daartoe is een werkgroep in het leven geroepen, met veel expertise en ervaring op het gebied van inkoop en innovatie. De leden gaan zich buigen over de projecten binnen het programma met als uiteindelijk doel een  landelijk model voor de inkoop van innovaties zoals e-health. Dit model zal, zoals gebruikelijk bij Citrienprogramma e-health, breed gedeeld worden en beschikbaar worden gesteld in de e-health toolkit. Tijdens de eerste bijeenkomst is een concrete eerste stap gezet, waarvan de praktische uitwerking in het eerste kwartaal van 2020 zal worden voltooid.

Natuurlijk zullen wij alle relevante partijen en belangstellenden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

De leden van de werkgroep zijn: Gerwin Meijer, Gerben Bekema,en Debora van Dam. Voor vragen over de werkgroep kunt u zich richten tot Debora van Dam (programmamanager): d.vandam@amsterdamumc.nl.

19 dec '19 | Samenwerking, Landelijk

Tags

InkoopWerkgroep

Comments