E-health inkoop moet beter op de kaart

E-health inkoop heeft een rol in het verbeteren van patiëntenzorg, aldus Gerben Bekema

Na sociale geografie en planologie in Groningen te hebben gestudeerd, heeft Gerben Bekema via facility management het vakgebied inkoop ontdekt en wil hij dát graag beter op de kaart zetten.

Gerben Bekema is o.a. adviseur inkoop binnen het Amsterdam UMC en zet zich in voor de werkgroep inkoop van Citrienprogramma e-health. Hij  heeft voor verschillende academische centra gewerkt en is betrokken geweest bij grote innovatieprojecten vanuit de Europese commissie. Ook heeft hij een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van het model inkoop. Lees het interview hieronder!

3 dec '20 | Samenwerking

Wat maakt inkoop voor jou een interessant vakgebied?

Als medisch inkoper heb je een plek midden in de organisatie en kom je met veel verschillende betrokkenen in aanraking. Daarnaast spreekt de complexiteit binnen academische centra mij aan. Het is nooit saai, zeker als het om innovaties gaat. Met name het bredere plaatje is interessant, wat wil een afdeling en wat is de koers van een ziekenhuis.

Wat is de grootste uitdaging binnen de academische huizen op het gebied van inkoop?

Het potentieel van de inkoop wordt nog niet optimaal benut binnen de umc’s. We sturen qua inkoop vooral op de basiseisen en de prijs, maar nog niet op verbeterde patiëntenzorg. Dat komt omdat men aanneemt dat inkoop zich beperkt tot onderhandelingen en aankoop, terwijl je veel meer zou kunnen betekenen. Als inkoop eerder wordt betrokken bij een interne behoefte (bijvoorbeeld kortere behandeling binnen het ziekenhuis en zorg thuis), dan kunnen we actief de markt uitdagen om daar oplossingen en tools voor te leveren. Nu wordt inkoop meestal pas aan het eind van een traject betrokken. Het zou mooi zijn als we eerder de kans krijgen om mee te denken.

Waarom heb je je aangesloten bij de werkgroep inkoop van Citrienprogramma e-health?

E-health inkoop is nog een onontgonnen gebied. Volgens mij heeft het meerwaarde om daar vanuit verschillende invalshoeken, in gezamenlijkheid over na te denken. Ik heb mij ook aangesloten omdat ik denk dat inkoop veel meer kan betekenen voor patiëntenzorg dan gedacht wordt.

Wat is de kern van het model inkoop?

De achterliggende gedachte van het model is dat je met meerdere partijen kijkt of men dezelfde behoefte heeft en of er doelstellingen en wensen bij elkaar aansluiten. Dan is het zinvol om iets samen in te kopen en om te kijken wat er op de markt beschikbaar is. Vervolgens kan je samen de aanbesteding doorlopen of een onderhandeling starten. Bij nieuwe producten is het slim om eerst een pilot op te zetten, voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt.

Is dit model ook van toepassing op regionale ziekenhuizen?

Jazeker, het is van toepassing op alle ziekenhuizen die samen iets willen inkopen. Het is dan echt aan te raden om de stappen in het model te volgen.

Wat zou er moeten veranderen aan inkoop om zorg in de toekomst te verbeteren?

Uitkomsten voor de patiënt moeten meer centraal komen te staan, evenals de integrale kosten van een zorgpad in plaats van enkel de aanschafkosten van het product. Dat zou je moeten meenemen in gesprekken en contracten met leveranciers. Uitkomsten voor de patiënt zijn echter heel moeilijk te meten. Hoe ga je aantonen dat een product daadwerkelijk leidt tot betere uitkomsten voor de patiënt, of tot integrale kostenverlaging binnen een zorgpad? Een pilot zou dan kunnen helpen om die vraag te beantwoorden. We moeten ons kortom meer gaan richten op value based inkoop.

Waar liggen de kansen?

Hoewel het complex is om e-health in te kopen en het vaak nog onbekend terrein is, biedt het wel de kans om samen bij nul te beginnen en om afspraken op een passende wijze vast te leggen met elkaar.

Tags

EhealthInkoopSamenwerkingValue based procurement

Comments