Focusgroepen project e-Health literacy starten in november

De Medisch Ethische Commissie heeft aangegeven dat de eerste fase van het onderzoek E-health literacy niet Wmo-plichtig is. Ook zijn de handleiding en presentatie voor het begeleiden van focusgroepen zo goed als afgerond. Vanaf november 2017 starten twee focuscgroepen om de e-health wensen, behoeften en eisen van dialysepatiënten met lage gezondheidsvaardigheden in kaart te brengen.

11 okt '17 | Digitale interactie, Competenties en Vaardigheden, Research, UMCG

Centraal in deze onderzoeksstap staan twee focusgroepen in Delfzijl en Groningen, waarin zes tot acht dialysepatiënten met lage gezondheidsvaardigheden participeren. In drie sessies gaan we met deze patiënten in gesprek over zelfmanagementonderwerpen, zoals de communicatie met de professional, informatie zoeken en toepassen, therapietrouw en shared decision making. Daarbij worden voorbeelden en prototypes van e-health toepassingen voorgelegd om te horen wat wel en niet voor deze groep patiënten werkt. Op basis van de input wordt een e-health tool ontwikkeld. Deze tool wordt al ontwikkeld wanneer de focusgroepen nog gaande zijn, zodat eerste ideeën al tijdens de groepen voorgelegd kunnen worden. Naast de focusgroepen krijgen de deelnemers een vragenlijst voorgelegd over hun gezondheidsvaardigheden en wordt een schriftelijke vragenlijst over e-health behoeften voorgelegd. In 2018 wordt de tool verder op effectiviteit onderzocht.

Comments