LUMC: kosten en baten analyse van wearables

Een mooie wetenschappelijke publicatie in het wetenschappelijk blad JMIR. Onderzoekers van het LUMC (Treskes et al) hebben een kosten en baten analyse verricht van patienten die poliklinisch werden opgevolgd na een acuut myocardinfarct middels smartphone compatible wearables. De studie toont aan dat er aanwijzingen zijn dat dergelijke e-health toepassingen de kosten per patient aanzienlijk kunnen verminderen. 

15 mei '22 | In het nieuws, Research, Wearables, LUMC

Ook buiten het Citrien programma wordt mooi onderzoek gedaan naar ICT en innovatie in de zorg!

 

Wearables die verbonden kunnen worden met de smartphone werden gebruikt voor de follow-up van patienten na een acuut myocard infartct. Normaal worden patienten na 1, 3, 6 en 12 maanden op de poli verwacht. Daar wordt dan onder andere een ECG gemaakt, de bloeddruk gecontroleerd, een stress-echocardiogram en een holteronderzoek verricht. De patienten in de interventiegroep (met de wearables) ontvingen een doos met daarin een weegschaal, bloeddrukmeter, stappenteller en een ECG apparaat. Patienten werd gevraagd om 1 keer per dag een ECG te maken, te wegen, hun bloeddruk te meten en hun stappen te tellen. De data werd een aantal keren per week gecontroleerd. Bij afwijkingen zou de verpleegkundig specialist of de cardioloog contact opnemen met de patient. Patienten in de interventiegroep hoefden niet meer fysiek naar de afspraken van 1 en 6 maanden te komen, maar kregen een e-consult. 

Na 1 jaar werden de kosten per patient berekend. Het verschil in kosten was niet significant, in de controle groep kostte de follow-up €2888±2961, voor de interventiegroep was dat €2417±2043. Het verschil in kwaliteit van leven (in quality-adjusted life years) was wel significant: 0.69 voor de controle groep en 0.74 voor de interventie groep. 

 

eHealth lijkt dus een kosteneffectieve interventie te zijn voor de poliklinische follow-up bij patienten na een acuut myocardinfarct maar er zal meer onderzoek gedaan moeten naar de toepasbaarheid hiervan in andere centra en bij andere patientenpopulaties. 

 

Bekijk hier het artikel in JMIR

Comments