E-health toepassingen evalueren? Gebruik daarvoor de online methodologie gids

Digitale toepassingen hebben een grote vlucht genomen in de zorg vanwege het coronavirus. Dat merkt ook het Citrienfondsprogramma e-health. Bij ziekenhuizen heeft het geleid tot een versnelde implementatie van bijvoorbeeld het videoconsult en krijgen de telemonitoring projecten een vernieuwde impuls. Toch blijft de bewijsvoering  van e-health toepassingen vaak nog achter. Werken ze beter, efficiënter en of duurzamer ? E-health interventies zijn nu eenmaal complex. Ze grijpen in op talrijke processen en deelgebieden binnen de zorg. Hoe bepaal je nou welke parameters relevant zijn? Hoe definieer je de uitkomsten? En houd je hierbij rekening met de fase van ontwikkeling of implementatie? Dit is een lastige puzzel voor onderzoekers en ontwikkelaars.

Het evalueren van e-health-toepassingen is cruciaal om ze op waarde te schatten en verder te brengen binnen de zorg. Een duidelijk overzicht van methodologieën om e-health interventies te evalueren, kan daarbij helpen.

In het artikel Online Guide for Electronic Health Evaluation Approaches: Systematic Scoping Review and Concept Mapping Study zijn alle bestaande evaluatiemethoden voor e-health geïnventariseerd aan de hand van een systematic scoping review. Vervolgens zijn verschillende onderzoekers die gespecialiseerd zijn in e-health over dit onderwerp bevraagd. De antwoorden van de ondervraagden zijn geanalyseerd met behulp van de concept mapping methodiek. Tot slot zijn alle bevindingen met elkaar geïntegreerd tot een online methodologie gids voor e-health evaluatie.

8 sep '20 | In het nieuws, Research

Op basis van de resultaten hebben de auteurs een e-health evaluatie cyclus ontwikkeld (zie bovenstaande figuur). Deze bestaat uit de volgende zes fases van e-health evaluatie:

  1. conceptual and planning
  2. design
  3. development and usability
  4. pilot (feasibility)
  5. effectiveness (impact)
  6. uptake (implementation)

De online gids geeft voor iedere fase de mogelijke methodologie van evalueren weer. In totaal zijn er 75 unieke evaluatie methodologieën.

De online methodologie gids voor het evalueren van e-health toepassingen is een waardevol hulpmiddel om te bepalen welke evaluatie methode je wilt gaan gebruiken. Het biedt een praktische leidraad aan onderzoekers en ontwikkelaars in het veld. Dit bevordert de kwaliteit, veiligheid en een succesvolle bestendiging van nieuwe e-health toepassingen.

Diverse stuurgroepleden en spiegelgroepleden van het Citrienprogramma e-health zijn als auteur bij dit artikel betrokken geweest. Het is gepubliceerd in ‘Journal of Medical Internet Research’. Klik hier voor de link naar het oorspronkelijke artikel. Zie ook de andere wetenschappelijke publicaties in de online toolkit van Citrienprogramma e-health.

 

Comments