Denk mee met Citrien e-health-2! Een groot succes!

De visiebijeenkomst “Denk mee met Citrien e-health-2!” op 13 februari tijdens de HIMSS in Orlando was een groot succes. Een zaal vol experts die enthousiast en kritisch meedachten over de opzet en uitvoering van Citrien e-health-2! Waardevolle input die wordt meegenomen en benut in het vervolg.

25 feb '19 | In het nieuws, Samenwerking

De bijeenkomst startte met een presentatie van programmaleider Marlies Schijven over de opzet van het vervolg van Programma E-health (NFU Citrienfonds) met als looptijd 2019 - 2022. De focus van Programma E-health ligt in de komende jaren op implementatie en opschaling van bewezen, patiëntgerichte e-health toepassingen om bij te dragen aan een betere en efficiëntere zorg in Nederland.

In het nieuwe programma zullen een aantal succesvolle projecten van Citrien-1  binnen meerdere umc’s opgeschaald worden. Een aantal projecten zal daarbij  landelijk gaan draaien. Bovendien staat het programma open voor kansrijke, discipline overstijgende en verbindende projecten van buiten de umc’s. Initiatieven voor samenwerking worden geselecteerd aan de  hand van ronde tafel sessies/ netwerk bijeenkomsten.

De spiegelgroepleden reflecteerden – aan de hand van een ronde tafel sessie –op het selectieproces en op beoordelingscriteria die daarbij van belang zijn. Ook gaven zij inhoudelijk commentaar op aspirant partner projecten. Onder de spiegelgroep bevonden zich onder meer afgevaardigden van regionale ziekenhuizen, adviesorganisaties en EPD leveranciers.

De eerstvolgende matchmakingsbijeenkomst zal plaatsvinden op 12 maart tijdens de Zorg & ICT beurs. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Comments