Wetenschappelijke publicatie over de totstandkoming van de NFU e-health visie

Het International Journal of Medical Informatics heeft een artikel gepubliceerd over de tot stand koming van de NFU e-health visie. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de gehanteerde “concept mapping” methode.  

Titel: A national eHealth vision developed by University Medical Centres: A concept mapping study.

Auteurs: Rauwerdink, A., Kasteleyn, M.J., Haafkens, J.A., Chavannes, N.H., Schijven, M.P., Stuurgroep Citrienprogramma e-health (2020).

17 jan '20 |

Klik hier voor het artikel.

Tags

E-healthVisie

Comments