Coördinatie als hoofdingrediënt van succesvolle telemonitoring

De geïntegreerde aanpak voor atriumfibrilleren binnen het MUMC tijdens Covid-19

Binnen het Maastricht UMC+ (MUMC) heeft telemonitoring van atriumfibrilleren een enorme versnelling doorgemaakt tijdens Covid-19. Door de pandemie was de behoefte om patiënten vanuit huis te monitoren groter dan ooit. Binnen korte tijd is daar een goede en allesomvattende logistiek voor opgezet. Hierbij was het stroomlijnen van uiteenlopende en complexe processen een belangrijke succesfactor.

6 okt '20 | Maastricht UMC+

Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis die veelal geassocieerd wordt met een verhoogde kans op hartfalen, embolie en vroegtijdige sterfte. Het monitoren van symptomen is belangrijk voor een gunstig verloop. Een behandelteam bestaat uit meerdere disciplines, waaronder de cardioloog, de verpleegkundige en de huisarts.

Tijdens de Corona pandemie moesten patiënten zoveel mogelijk op afstand worden behandeld. Polikliniekbezoeken werden noodgedwongen omgezet in videoconsulten en symptomen werden met behulp van een app in de gaten gehouden. MUMC+ ontwikkelde een geïntegreerde behandelaanpak op afstand voor atriumfibrilleren, bestaande uit de volgende pijlers:

1) Patiëntbetrokkenheid;

2) Een multidisciplinair behandelteam;

3) Technologische ondersteuning;

4) Een integrale benadering.

Voor een succesvol verloop was een goede coördinatie -over de verschillende behandelstadia en disciplines heen- van cruciaal belang. Daarbij moest het contact met de patiënt zodanig worden gecoördineerd dat het uitnodigde tot diens betrokkenheid. Ook de implementatie van een nodige nieuwe infrastructuur vergde aanzienlijke coördinatie vergde.

Door het aanstellen van een zogenaamde casecoördinator werd dit alles in goede banen geleid. Diegene droeg de verantwoordelijkheid van een goede stroomlijning van alle uiteenlopende factoren en processen.

Uit het onderzoek bleek dat patiënten over het algemeen zeer tevreden waren over de geboden zorg. De meeste gaven aan dat ze daar voor langere tijd gebruik van willen maken. Dit geeft vertrouwen in de bestendiging van Telemonitoring na Corona tijd.

De bevindingen staan uitgebreid beschreven in een wetenschappelijk artikel dat onlangs is gepubliceerd.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Klik hier voor meer informatie over de opschaling van Telemonitoring hartklachten binnen de andere umc's.

Tags

TelemonitoringImplementatieOpschaling

Comments