Telemonitoring – Ervaringen uit de praktijk – Bijeenkomsten voor zorgverleners

In de komende vier jaar zullen drie telemonitoring projecten landelijk worden opgeschaald in het kader van Citrienprogramma e-health. Het gaat hierbij om de Citrien-1 projecten Telemonitoring Zwangeren en Vitale functies, opgezet vanuit het UMCU, én Telemonitoring Hartklachten, geïnitieerd vanuit het Amsterdam UMC (locatie AMC). Deze projecten hebben hun waarde bewezen tijdens de eerdere fase van het Citrienprogramma en lijken daarmee geschikt voor bredere opschaling binnen de umc’s en daarbuiten.

Implementatie van e-health is een ingrijpende exercitie, waarbij veranderende werkprocessen, it-infrastructuur, wet en regelgeving en financiering een grote rol spelen. Bovenal leidt het tot een verandering van de dagelijkse zorgpraktijk.

Binnen een aantal umc’s is inmiddels veel ervaring en kennis opgedaan met de bovengenoemde telemonitoring projecten. Voor een bredere implementatie en opschaling, is het delen van de bestaande expertise cruciaal.

In de maanden november en december zijn er vanuit het UMCU en Amsterdam UMC (locatie AMC) drie plenaire informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze waren gericht op artsen, verpleegkundigen, projectleiders en andere belanghebbenden. Daarbij zijn ervaringen uit de klinische praktijk gedeeld met collega’s. Hoe veranderen deze vormen van telemonitoring het dagelijkse werk van zorgverleners? Welke communicatie en logistieke aanpassingen zijn er nodig? En wat zijn de implicaties voor de behandelrelatie met de patiënt?

Daarnaast is stilgestaan bij specifieke patiënten-doelgroepen, leveranciers, vormen van financiering, het opstellen van business cases en de eerste stappen die moeten worden gezet om opschaling te starten.

De uitwisseling van ervaringen over-en-weer werkte verhelderend en enthousiasmerend.

De bijeenkomsten zijn een mooi vertrekpunt gebleken om samen verder te gaan.

Comments