Voortgang project Wireless Vitals

Patiënten herstellende van een grote operatie lopen het risico op het ontwikkelen van postoperatieve complicaties op de verpleegafdeling of eenmaal thuis na ontslag. Symptomen van achteruitgang, zoals een verandering in de ademhaling, hartslag en/of bloeddruk worden regelmatig te laat of helemaal niet herkend. Tegelijkertijd laten huidige technologische ontwikkelingen zien dat er mogelijkheden zijn om patiënten op afstand middels draadloze technieken te monitoren (zgn. ‘wearables’). In ons Wireless Vitals project hebben we een aantal doelen gesteld die we het komende jaar verwachten te verwezenlijken.

8 sep '17 | Digitale verbondenheid, Digitaal Hergebruik, Research, Samenwerking, Telemedicine, UMC Utrecht

Ons eerste doel focust zich op het aantonen in hoeverre de huidige generatie ‘medical-grade’ wearables in staat zijn om betrouwbaar de vitale functies bij hoog-risico patiënten gedurende meerdere dagen te meten. Dit doen we middels een klinische validatiestudie waarvoor we inmiddels 30 patiënten hebben geïncludeerd die we hebben gemeten op de Medium Care en de verpleegafdeling. Zo meten we onder andere patienten na een grote slokdarmoperatie die een behoorlijke kans hebben op het ontwikkelen van complicaties (>20%). Ook patiënten na een traumachirurgie nemen wij mee in onze studie. Een hele rijke bak aan continue meetdata hebben we inmiddels verzameld per patiënt, zowel patiënten die snel herstellen als ook patiënten die complicaties hebben ontwikkeld. Het onderzoek loopt nog, maar als we de gemeten data bekijken zien we zeker potentie voor het betrouwbaar en draadloos monitoren van patienten.

Tijdens de studie hebben we veel feedback gekregen van patiënten, verpleegkundigen en artsen. Doel van Wireless Vitals is niet alleen uit te zoeken in hoeverre we betrouwbaar vitale functies kunnen meten, maar juist ook te leren wat de mogelijke positieve en/of negatieve effecten zijn van het op afstand kunnen monitoren van de patiënt. Zo liggen er met het continu monitoren van de patiënt een hoog aantal fout-positieve alarmen op de loer. Dit neemt het enthousiasme bij verpleegkundigen weg en kan serieuze gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid. De ontvangen feedback van de verschillende stakeholders zijn we verder aan het verwerken. Voor het einde van dit jaar zullen we de eerste bevindingen hebben geëvalueerd.

Om vervolgens ook te kijken naar de haalbaarheid van draadloze monitoring bij patiënten in de eerste kritische dagen thuis na ontslag, zullen we na de huidige studie starten met een pilot thuis. Hiervoor gaan we de vitale functies van een patiënt thuis een week lang op afstand monitoren.

Voor vragen omtrent dit project kunt u contact opnemen met projectleider Martine Breteler van het UMC Utrecht.

Download document

Tags

Wireless vitalsMartine bretelerThuismonitoring

Comments