Implementatie myCardioMEMS app in Erasmus MC

Erasmus MC werkte al met CardioMEMS, maar nu is er in het kader van het Citrienprogramma e-Health een app voor ontwikkeld, die zowel de patiënt als zijn arts direct van informatie over de vullingsdruk in het hart kan voorzien. Met een geïmplanteerde sensor kunnen patiënten op afstand gevolgd worden door de cardioloog, waardoor deze op tijd preventief kan ingrijpen om verergering van hartfalen en ziekenhuisopname te voorkomen.

12 okt '21 | Samenwerking, Erasmus MC

Dr. Jasper Brugts, cardioloog in het Erasmus MC, leidt een landelijk onderzoek onder 340 patiënten met chronisch hartfalen. Zij worden op afstand gevolgd met een druksensor (CardioMEMS) in de longslagader. De vullingsdruk bij een hartfalenpatiënt gaat twee weken voordat een patiënt klachten krijgt, al omhoog.  Het uitlezen van de sensor gebeurt met een kussen thuis,  waar de patiënt op moet liggen. De dokter ontvangt dan de gegevens en kan dan bijvoorbeeld de plasmedicijnen aanpassen om de vullingsdruk (= vocht) laag te houden en een ziekenhuisopname te voorkomen.

Eigen waarden inzien

Het product van de firma Abbott is nu verder ontwikkeld met de MyCardioMEMS-app  waarin patiënten hun eigen (vullings)drukken van de sensor en medicatie in kunnen zien. Patiënten houden daarbij tevens zelf een gewichtsdagboek bij. Daarnaast zorgt de app ervoor dat patiënten op een laagdrempelige en simpele manier in contact staan met hun dokter voor wijzigingen op maat en meer betrokken worden bij hun eigen ziekte en behandeling. Ook simpele interventies vanuit de dokter met een verhoging of verlaging van diuretica is nu mogelijk via een berichtje. De eerste patiënten maken vanaf 1 september gebruik van de app. De eerste ervaringen van patiënten met het gebruik van de app zijn positief: “Thuis mijn eigen hart kunnen bewaken geeft rust. De MyCardioMEMS app stelt me gerust door te laten weten dat het goed gaat, en door tijdig te laten weten wanneer er actie nodig is.”

Opgenomen in basispakket

Sinds 1 april 2019 is CardioMEMS opgenomen in het basispakket voor hartfalen. Zorg op afstand bij hartfalenpatiënten met een druksensor werd geïntroduceerd met het CardioMEMS onderzoeksprogramma. Met een grote subsidie van het Zorginstituut, het ministerie van VWS en ZonMW leidt het Erasmus MC een landelijke gerandomiseerde clinical trial (5,6 miljoen euro) die wordt geleid door dr. Brugts.

De ontwikkeling van de myCardioMEMS-app is onderdeel van het Citrienprogramma e-health en sluit aan bij het streven van het programma ‘Persoonsgerichte zorg ondersteund door technologie: daar waar het kan, daar waar het past. Het is een veelbelovende stap in zorg op afstand buiten het ziekenhuis in de Cardiologie.

 

Comments