Thema KIZ: effectief implementeren e-health

Koers houden is ook bij e-health projecten belangrijk. En daar hoort bij dat steeds gepeild wordt of een geplande bestemming haalbaar is, de vaarroute veilig en de vlag de lading dekt.

8 nov '19 |

Dit artikel maakt deel uit van het themanummer over effectief implementeren van e-health van KIZ. 

‘We hadden de wind in de zeilen’, is een veel gehoorde kreet in de nabeschouwing van succesvolle implementatie- en opschalingstrajecten. Dat betekent niet dat je aan de elementen bent overgeleverd. Die zijn wel degelijk naar je hand te zetten. Oók bij projecten die minder snel op stoom komen, maar gestaag doorkruisen naar succes.

Evidence-based e-health, dat is waar het Citrienprogramma e-health de voorgaande vier jaar aan gewerkt heeft. De afgelopen jaren heeft dit programma 29 uiteenlopende e-health projecten uitgevoerd. De kennis en ervaringen die daarbij zijn opgedaan, werden eind vorig jaar gepresenteerd tijdens een slotmanifestatie in Amsterdam.

De overkoepelende visie op e-health van de umc’s en de opgeleverde producten zijn terug te vinden in de digitale e-health toolkit op de website van het programma. Daar staat ook hoe de producten bijdragen aan de gestelde programma-uitkomsten.

Klik hier om het gehele artikel te lezen. 

Comments