Focusgroepen en interviews vragen wijziging project

De eerste fase van het onderzoek (behoeften en ervaringen van patiënten ten aanzien van e-health inventariseren) is zo goed als afgerond. Doel was om een prototype e-health portaal, ontwikkeld binnen Dialyse Centrum Groningen, aan de hand van de focusgroepen en interviews door te ontwikkelen en toepasbaar te maken voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden. De resultaten van het onderzoek zijn echter aanleiding om in fase 2 een gewijzigde strategie voor te stellen, waardoor de laatste doelstelling aanpassing behoeft.


 

27 jun '18 |

Resultaten kwalitatieve onderzoek
Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat voor het in gebruik nemen van e-health toepassingen, bij patiënten met lage gezondheids- of e-healthvaardigheden, belangrijke voorwaarden ontbreken. Na een eerste data-analyse aan de hand van het Senior Technology Acceptance and Adoption Model  (STAM)(Renaud and Biljon, 2008) blijkt dat op hoofdlijnen onderstaande knelpunten adoptie van e-health in de weg staan:

  • Gebrek aan kennis over e-health en vaardigheden die nodig zijn om portalen te gebruiken
  • De toegevoegde waarde van e-health ten opzichte van de huidige situatie (informatie vragen en krijgen van zorgprofessionals) wordt niet gezien. Daarentegen wordt aangegeven dat privacy, veiligheid, eigen vaardigheden en minder persoonlijk contact een barrière vormen.
  • Technologie wordt dermate weinig gebruikt dat een belangrijke voorwaarde voor adoptie van e-health (experimenteren, bevestiging van eigen kunde en nut en gebruiksgemak) niet of amper van toepassing is op deze groep.

Aanpassing
Binnen de kaders van de in het projectplan beschreven bijdrage aan de deliverables van het Citrienfonds is de interventie bijgesteld. Deze interventie is beter passend bij de competenties en vaardigheden en behoeften van de doelgroep en de resultaten van het onderzoek. De interventie is als volgt te typeren:

  • Een modulair, gebruiksvriendelijk e-health educatieprogramma met ervaringen van patiënten en uitleg door zorgverleners die de acceptatie en adoptie van e-health bij dialysepatiënten met lage gezondheidsvaardigheden ondersteunt. De modules gaan in op de belangrijkste barrières voor het gebruik van e-health: inlog- en navigatievaardigheden, veiligheid,  privacy, e-health functionaliteiten en de toegevoegde waarde daarvan.

Bron

Bron afbeelding: Mobile Healthcare

Comments