Nictiz levert de eerste MedMij-standaarden

Deze standaarden maken uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en systemen van zorgaanbieders mogelijk. MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Samen met marktpartijen als leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen, systemen voor zorgaanbieders, apps en patiëntvertegenwoordigers  is geïnventariseerd welke informatie als eerste uitwisselbaar wordt gemaakt.

19 dec '16 | In het nieuws, Samenwerking

Standaarden
Nictiz heeft de MedMij-standaarden aan de hand van de Basisgegegevensset Zorg en zorginformatiebouwstenen (zib’s) uit het programma ‘Registratie aan de bron’ ontwikkeld. De Basisgegevensset Zorg vormt een basisset van de  zib’s. Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. Nictiz heeft de MedMij-standaarden gedefinieerd voor de onderwerpen:

Patiënt
Zorgaanbieder
Zorgverlener
Allergie / Intolerantie
Laboratoriumresultaten
Medicatie
Zelfmetingen (lengte, gewicht, bloeddruk)

Deze standaarden zijn opgeleverd inclusief FHIR profielen. FHIR is een nieuwe internationale standaard voor zorginformatie.

Via de MedMij-website vindt u deze standaarden.

Proefomgeving
In Rotterdam en in Groningen heeft Nictiz partijen bereid gevonden om de MedMij-standaarden te testen. In Rotterdam zijn dit het Havenziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Curavista en VANAD Enovation. Deze ziekenhuizen sturen meetwaarden naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van longpatiënten. Patiënten kunnen deze informatie zelf aanvullen en delen met andere zorgaanbieders. Zie verder de MedMij-website.

In Groningen koppelen diabetespatiënten hun eigen draadloze weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan hun persoonlijke gezondheidsomgeving. De zelfmeetgegevens worden in de proef uitgewisseld met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij is het straks in Groningen ook mogelijk vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving met het ziekenhuis te communiceren.  Zorgbelang Groningen, Zodos  en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten zijn hierbij betrokken. Zie verder de MedMij-website.

Bron

Website NICTIZ

Tags

NictizMedmijStandaarden

Comments