Werkplaats Digitale Verbondenheid (2)

Utrecht - 17 mei vond de tweede werkplaatsbijeenkomst plaats van het thema ‘digitale verbondenheid’.  Uitgangspunt van dit thema is de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessionals. De locatie van de bijeenkomst was de Social Impact Factory in Utrecht. Onder begeleiding van Marieke Hanegraaf en Dirk Dekker van bureau Wielinq hebben de projectleiders een update gegeven van de lopende projecten. Voor het project van het Radboudumc is het einde bijna in zicht. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een implementatie en communicatie handleiding voor patiëntenportalen. Deze zal binnenkort op de website ter beschikking worden gesteld.

23 mei '17 | Digitale verbondenheid, Umc Portalen, PGD Kader 2020, Integratie data, Digitaal Hergebruik

Marcel Heldoorn (Patiëntenfederatie Nederland/ MedMij) en Menno Mostert (docent gezondheidsrecht UMCU) waren bij de werkplaatsbijeenkomst betrokken als gastsprekers.

Marcel Heldoorn schetste een indruk van de laatste ontwikkelingen binnen het MedMij programma. Hij is van mening dat men niet al te voorzichtig hoeft te zijn in het delen van informatie met patiënten. Als positief voorbeeld noemde hij het patiënten-portaal van het UMCU, waar uitslagen real-time met patiënten worden gedeeld. Een kanttekening daarbij is de voorwaarde dat er in begrijpelijke taal gecommuniceerd wordt, zodat er voldoende context aan patiënten wordt gegeven. 

Menno Mostert hield daarna een inspirerend betoog over de veranderende regelgeving met betrekking tot toestemming voor pull-verkeer tussen zorgaanbieders. Bij pull-verkeer stelt een zorgaanbieder gegevens beschikbaar via een elektronisch uitwisselingssysteem voor een groep van andere zorgaanbieders. Het initiatief tot raadpleging ligt bij een hulpverlener die werkzaam is bij een andere zorgaanbieder. Hierbij ging hij nader in op de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ), de aanvullende eisen van de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg”(Wabvpz) en gespecificeerde toestemming. Volgens Menno Mostert is harmonisatie en centralisatie van het toestemmingsprofiel van patiënten de enige wijze om een gespecificeerde toestemming werkbaar te houden.

Tot slot is er aandacht geweest voor implementatie strategieën met het oog op de projecten binnen het thema digitale verbondenheid.

Tags

WerkplaatsMedmijDigitale verbondenheid

Comments