Werkplaats consumenten eHealth

Utrecht - Op woensdag 15 februari kwamen in de Winkel van Sinkel in Utrecht voor de eerste keer de projectleiders van de projecten binnen de werkplaats ‘Consumenten eHealth’ bijeen. Deze werkplaats valt binnen het thema digitale interactie en heeft als doel het bevorderen van samenwerking door digitale omgevingen, waarbij professionele en consumenten eHealth betrouwbaar en optimaal op elkaar afgestemd zijn.

17 feb '17 | Digitale interactie, Consumenten e-Health

Patrick van der Voorn van de Design Thinkers Group trad gedurende de dag op als moderator en prikkelde de diverse aanwezigen om actief vragen te stellen en input aan de werkplaats te geven. Mede door de ruime opkomst van de (aanvullende) spiegelgroepleden was er een mooie diversiteit van kennis binnen de werkplaats aanwezig. Jan Kimpen, CMO Philips, had een belangrijke boodschap: “Denk goed na over een verdienmodel om ook na dit programma verder te kunnen” en “Vind het wiel niet opnieuw uit, zorginnovatie moet de zorg goedkoper maken niet duurder”.

 

Na de pauze vertelde Hyleco Nauta namens het UMCU en Nynke Venema namens het programma EVA (EPD VUMC AMC) over de diverse obstakels tijdens de aanloop naar de implementatie van het aan het EPD gekoppelde patiënt portaal. Aan de kant van de ICT moet alles in orde zijn, maar het moet ook juridisch kloppen, financieel mogelijk zijn en naar de belangen van patiënt en zorgprofessional moet goed geluisterd worden. En hoe wordt er omgegaan met het vrijgeven van uitslagen van patiënten in het patiënt portaal? Hyleco vertelde dat het UMCU er voor gekozen heeft om vrijwel direct de uitslagen vrij te geven. Het AMC/VUMC hier een vertraging voor ingebouwd, maar het lijkt een kwestie van tijd dat ook daar uitslagen versneld gaan worden vrijgegeven. Het feit dat patenten toegang moeten kunnen hebben tot hun gegevens en de keuze hebben om dit juist NIET te doen lijkt zwaarder te wegen dan het beschermen van een patiënt tegen een vervelende uitslag.

De dag werd afgesloten met de vraag waarmee de projectleiders de komende 3-6 maanden mee aan de slag zullen gaan. En wat is de belangrijkste vraag waar aan binnen het project gewerkt gaat worden? In een brainstorm sessie, ontwerpen van een customer journey en service scenario zijn nieuwe en nuttige inzichten verkregen.

Spiegelgroepleden Marcel Heldoorn (Patientenfederatie Nederland), Jan Kimpen (Philips), Ellen van Eunen (NVZ), andere aanvullende spiegelgroepleden en Breath in Balanz en Totem veel dank voor jullie komst en input aan wederom een geslaagde werkplaats!        

Tags

WerkplaatsConsumenten ehealthHyleco nautaUtrechtNynke venema

Comments