Digitale interactie

Digitale interactie
In dit programmathema wordt aan onderwerpen gewerkt welke relevant zijn voor de digitale interactie tussen alle betrokken tijdens organiseren, faciliteren en verlenen van zorg en zelfzorg. Het gaat over de vraag en wijze waarop patiënt en zorgprofessional ondersteund kan worden om gezondheid te bevorderen en zorgverlening in een digitale omgeving te faciliteren en te verbeteren. Door innovaties zorgvuldig te selecteren volgens de te ontwikkelen NFU Roadmap en in co-creatie (verder) te ontwikkelen, te onderzoeken, valideren en implementeren wordt een wetenschappelijk brede basis gelegd voor een succesvolle toepassing van e-health. Patiënten, medisch studenten, technici, ontwerpers, onderzoekers en bedrijven zullen worden betrokken in de ontwikkeling en implementatiefase van gekozen en te onderzoeken e-health oplossingen.
 

Doelstelling
Algemene doelstelling van het programmathema digitale interactie is de samenwerking tussen patiënten, hun naasten en zorgverleners ondersteund door digitale oplossingen te optimaliseren. Ook hier zijn werkpakketten opgesteld met bijbehorende doelstellingen, hieronder genoemd onder de naam van de werkplaats:

1) De patiënt als partner: het versterken van de rol van de patiënt bij de ontwikkeling, implementatie en gebruik van e-health toepassingen,
2) Consumenten e-health: het bevorderen van doelmatige en veilige samenwerking door digitale omgevingen waarbij professionele en consumenten e-health betrouwbaar en optimaal op elkaar is afgestemd,
3) Competenties en vaardigheden: het identificeren van competenties en vaardigheden die nodig zijn voor een optimaal gebruik van e-health door professionals, patiënten en naasten (incl. kwetsbare groepen) waarbij aandacht voor synergie tussen lopende e-health initiatieven. Waar mogelijk wordt voortgebouwd op relevante infrastructuren en processen die een integrale persoonsgerichte zorg ondersteunen    

Projecten