Sticky exercises

Samenvatting

In de periode van een half jaar wordt met ongeveer 20 patiënten een proof of concept gehouden met als doel vaststellen of het concept "Sticky exercises" aanslaat. Dit concept bestaat uit korte, gepersonaliseerde oefeningen, aangboden op een voor de patiënt logische plaats en zichtbaar gemaakt door middel van een sticker ter grootte van een creditcard. De sticker is voorzien van NFC technologie. De patiënt kan de oefeningen die ter plekke uitgevoerd kan worden zien door de sticker te scannen met de smartphone. De video waarophij of zij zelf de oefening uitvoerd met persoonlijk commentaar van de behandelende fysiotherapeut wordt dan gestart. De patiënt en zorgverlener hebben via een app en platform continu inzicht in de behaalde resultaten.

Gemeten wordt de self-efficacy voor het goed en volledig uitvoeren van het revalidatieprogramma. Het goed en volledig uitvoeren leidt tot betere behandeleffecten op langere termijn, meer zelfstandigheid voor de patiënt en minder zorg. Op korte termijn valt mogelijk winst te boeken in het verminderen van medicatie ter compensatie van oefeningen. Zes maanden na start wordt een rapportage opgeleverd met de ervaringen van de patiënten en de fysiotherapeuten, de resultaten van de oefeningen en worden aanbevelingen gedaan voor uitbreiding en opschaling. Tevens zal in de rapportage opgenomen worden welke uitdagingen er spelen vanuit privacy optiek voor een dergelijke, gepersonaliseerde oplossing.

Achtergrond

De helft van revaliderende patiënten doet haar fysiotherapie-oefeningen niet, of niet goed. In de overgang van de behandeling op korte termijn (revalidatie onder begeleiding) naar lange termijn (zelfstandig) neemt dit aantal nog verder toe. Voor aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hereditaire spastische paraparese (HSP), kan verlies aan mobiliteit leiden tot eerder verlies van zelfstandigheid doordat gebruik van een rolstoel noodzakelijk wordt. Ook de tijd tussen twee botuline-injecties, om de spasticiteit tegen te gaan, neemt af. Dit leidt weer tot duurdere zorg voor deze patiënt. Patienten met een klikprothese volgen een revalidatieprogramma, dat bij onvoldoende voortgang na de eerste weken verlengd wordt met een tweede periode. Patienten met Neuralgische Amyotrofie hebben baat bij snel herstel bij een pijnaanval. Voor andere meer voorkomende ziektebeelden zijn parallellen te trekken. In de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het belang van goed en consequent uitvoeren van oefeningen duidelijk onderbouwd. Het vergroten van de therapietrouw blijkt een uitdaging te zijn en het is niet aannemelijk dat deze met een enkele interventie opgelost wordt. In patiënteninterviews door Radboudumc REshape  geven patiënten consequent aan dat ze zich geen patiënt willen voelen. Alle activiteiten die ze doen uit hoofde van hun ziekte maken dat ze zich wel patiënt voelen. Dat geldt ook voor het doen van oefeningen. Dat confronteert hen met het patiënt zijn en kost bovendien tijd. Deze tijd kunnen de patiënten bijvoorbeeld ook aan sociale activiteiten besteden. Omdat op korte termijn geen negatieve effecten merkbaar zijn, slaan patiënten vaak de oefening over ten faveure van directe baten. “Druk zijn” noemen patiënten als belangrijke reden voor het niet doen van oefeningen. Andere veelgehoorde argumenten zijn “past niet in de dagelijkse routine”, “vergeten” en “pijn”. Om de ervaren tijdsbelasting te minimaliseren, is het idee ontstaan om oefeningen kort, en verspreid over locaties en in de tijd, uit te laten voeren. Om dat in deze pilot voor elkaar te krijgen worden stickers gebruikt die de patiënt op verschillende locaties ondersteunen bij het doen van een korte oefening (niet langer dan vijf minuten), zowel in de woon- als in de werkomgeving. Dit moet een plaats zijn waar het kan voor de patiënt en op een moment dat het kan voor de patiënt.

Doelstelling

Primary Objective: To study whether NFC-equipped sticky reminders increase physiotherapy self-efficacy in home exercise programmes as compared to usual care in rehabilitating patients suffering from Neuralgic Amyotrophy or a lower extremity amputation over a period of 4 weeks.

Secondary Objective(s): To assess the usability of  the app and user experiences with NFC-equipped sticky reminders for home exercise programmes in physiotherapy as perceived by rehabilitating patients suffering from Neuralgic Amyotrophy or a lower extremity amputation and how this could be improved.

Other Objective(s): To determine whether the intervention is used, and thus whether observed effects in intervention group could be caused by the intervention.

Onderzoeksopzet

This pilot is a controlled mixed methods feasibility trial. The Radboudumc department REshape & Innovation Center in collaboration with two physiotherapy departments will execute the pilot. The product-testing period is 4 weeks per patient. There will be an intervention group and a control group. The control group will only execute point 1 and 5 in the research design described below besides their regular treatment (excluding interview and SUS component). The control group is present to exclude conclusions based on treatment effects instead of intervention effects. The intervention group will go through all five steps. Millen et al. chose a similar study design, where they measured self-efficacy in cardiac rehabilitation (Millen et al., 2009). 

The introduction of the sticky reminders in combination with the app alters the method of registration compared to the present course, but the overall process remains the same. Instead of written or spoken instructions and feedback, this information will be digitally provided and available.

1. Baseline measurement: To monitor self-efficacy patients are asked to fill out a validated self-efficacy questionnaire. This outcome is supposed to be the baseline value of the pilot. For extra information regarding the patient, demographic questions will be included in the questionnaire.
2. Technology introduction: In the first hospital visit, the patient will get all the necessary or desired information on the new technology. Following this meeting, patients have time to decide whether they want to participate in the pilot. After inclusion, patients receive help for installing the app and will get an introduction on how to use the application.   
3. Home registration: After the regular physiotherapy appointment in the hospital, patients will receive exercises to execute in the home situation. These exercises are also linked to at least one NFC tag. These NFC tags are illustrated with a location, suitable for the exercises. Patients will discuss their personal appropriate locations for the NFC tags with their physiotherapist. When walking by the NFC tag, the patient can scan the tag with their personal smartphone, showing them a video of the corresponding exercise. All information that was previously provided in the folder is now handed to the patient via the video. The application registers the scanning of the tag on a secure server. If no prescribed exercises are performed within a predefined timeslot, the app will send a one-time push notification to the patient. At the end of the day, a tag will be scanned to show the daily report form. This daily report contains questions matching the regular treatment supplemented with questions on efficacy.
4. Physiotherapy session: Back in the hospital setting, the regular treatment is continued and the progress of the rehabilitation will be discussed. The app can support this session by presenting graphic representations of the daily feedback gathered with the daily reports. Step 3 and 4 will be repeated until the NFC tag trial period is over.
5. Evaluation: In the end, the questionnaire answered at the start is repeated as an end-measure, supplemented with a system usability scale (SUS) questionnaire. Elaborate opinions will be gathered by interviewing patients and physiotherapists in a semi-structured way. In semi-structured interviewing, a guide is used, with questions and topics that must be covered. However, in contrast to structured interviews, this conversational style of interviewing allows for gathering elaborate opinions.

Beoogde resultaat

- Higher self-efficacy from patients using the "Sticky Exercises"
- gather user experiences and perception about usability and concept, with which we will assess the feasibility of this intervention in physiotherapy

Planning

 • februari 2017 Start, opzetten prototype, benaderen fysiotherapeuten en schrijven protocol
 • April 2017 Indiening aanvullende vragen bij CMO
 • Maart 2018 Goedkeuring CMO
 • April 2018 Start inclusie patienten
 • April 2018 Start onderzoek
 • Medio juni 2018 Einde onderzoek
 • Juli 2018 Start analyse
 • Aug 2018 Oplevering eindrapportage.

Resultaten

 • 1-5-2017 Oplevering werkend prototype, bestaande uit NFC stickers voor verschillende thuis locaties, app, server, en instructies.
 • 4-11-2017 Pre-pilot met klik-prothese patienten in het Radboudumc
 • 15-1-2018 Growth plan
 • 22-3-2018 Goedkeuring lokale CMO Radboudumc (protocol, patientinformatiebrief)
 • 16-4 t/m 13-8 proefperiode
 • 31-8-2018 Verslag onderzoek*
 • 14-9-2018 Eindrapport

  *Het onderzoeksverslag wordt na publicatie vrijgegeven.

Filmpje