De patiënt als Partner

De patiënt is aan zet. Activiteiten om de regiefunctie beter vorm te geven of positioneringspapers hoe umc’s hier daadwerkelijk op gaan insteken en verbinding zoeken en borgen zijn relevant. Daarbij zijn relevante activiteiten bepalingen naar randvoorwaarden voor gegevensverwerking van door patiënt aangeleverde of gegenereerde data, optimale ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen.