Bijeenkomsten

Visiebijeenkomst
Tijdens de visiebijeenkomsten, die vier keer per jaar worden georganiseerd, wordt gewerkt aan het uitwerken van een overkoepelende NFU visie die door alle umc's ondersteund en uitgedragen kan worden.

Werkplaatsen
De werkplaats is bedoeld om met de projectleiders en wie geinteresseerd is aan de projecten te werken. Samenwerking tussen de verschillende umc's om projecten te versterken wordt hier gestimuleerd. De twee thema's digitale verbondenheid en digitale interactie met hun bijbehorende werkplaatsen worden verder uitgewerkt.