Visiebijeenkomst

Tijdens de visiebijeenkomst wordt er nagedacht met de stuurgroepleden, spiegelgroepleden en eventueel andere genodigden over de gedurende het programma op te stellen overkoepelende NFU e-health visie. Deze e-health visie zal gesteund en uitgedragen worden door de umc's. 

Dit wordt geoperationaliseerd door te werken aan de projecten in de werkplaatsen binnen de programma thema’s ‘digitale interactie’ en ‘digitale verbondenheid’. Inzichten gegenereerd in de diverse werkplaatsen worden verder uitgewerkt tijdens de visiebijeenkomst.