PGD Kader 2020

PGD Kader 2020. Voor beleidsontwikkeling heeft de Europese Commissie een dringende behoefte aan praktische casussen ten aanzien van e-health gebruik op regionale schaal. De umc’s kunnen een belangrijke rol spelen bij de inventarisatie van vereisten voor doelmatig e-health gebruik. Een verkenning van beleidsimplicaties heeft plaats door selectie van een tweetal activiteiten in de werkplaats PGD kader 2020.