Werkplaats competenties en vaardigheden (2)

Op woensdag 15 november vond de tweede werkplaatsbijeenkomst van het thema ‘Competenties en Vaardigheden’ plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht. De bijeenkomst werd op enthousiaste en constructieve wijze begeleid door Marieke Hanegraaf van Bureau Wielinq.  Tijdens de bijeenkomst waren verschillende betrokkenen van het programma vertegenwoordigd; de acht projectleiders, een aantal leden van de stuurgroep en leden van de (aanvullende) spiegelgroep, waaronder regionale ziekenhuizen, het bedrijfsleven en Nictiz.

17 nov '17 | Digitale interactie, Competenties en Vaardigheden, Samenwerking

De dag had een interactieve opzet, waarbij de projectleiders aan de hand van een tafelopstelling een update van hun projecten gaven.  Aan deze tafel was een ‘hot seat’ gereserveerd voor aanwezigen met prangende vragen.

Tijdens de bijeenkomst waren twee gastsprekers aanwezig:  Daniel Tijink van ECP  en Lies van Gennip van Nictiz. Daniel Tijink hield een inspirerend betoog  met betrekking tot implementatie-vraagstukken. Lies van Gennip gaf een zeer informatieve presentatie over interoperabiliteit en standaarden.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat er doorzettingsvermogen en vasthoudendheid nodig is om e-Health te implementeren. Het zou waardevol zijn om opgedane ervaringen in het implementatieproces te documenteren voor anderen en om een centrale checklist te hebben voor e-Health implementatie.

Een belangrijke conclusie is dat patiëntenbelangen centraal moeten staan en dienen te prevaleren bij e-Health vraagstukken.  Het is een cruciaal argument om zorgverleners mee te krijgen bij veranderingen. Ook zou dat het uitgangspunt moeten zijn in de benadering  van privacy-kwesties: niet alleen het recht op privacy dient gewogen te worden, maar ook het recht op goede zorg.  Tot slot is  het van essentieel belang dat de standaarden in aanmerking worden genomen bij e-Health projecten, ten behoeve van implementatie en opschaling.

De boodschap van vandaag is om niet terug te deinzen voor e-Health projecten maar om de uitdaging aan te gaan!

Tags

Competenties en vaardighedenNictiz

Comments