Programmathema’s

De drie programmathema’s zijn de 'Visie en e-health Roadmap ontwikkeling', 'Digitale verbondenheid' en 'Digitale interactie'. Elk programmathema bestaat uit een verzameling beoogde taken en activiteiten gerelateerd aan de programmadoelstellingen, de opgestelde ‘deliverables’.

 

NFU-visie en e-health roadmap
Het vormen van zowel een visie per umc als een overkoepelende NFU-visie op e-health. Centraal hierbij staat de vraag wat de gevolgen zijn van en welke kansen digitalisering biedt voor de gezondheidszorg, het wetenschappelijke onderzoek, het onderwijs voor professionals, innovatiekansen en de relatie tussen deze onderwerpen.

 

Digitale verbondenheid
Verbetering van de informatieuitwisseling tussen patiënt en zorgprofessionals is het uitgangspunt. Onderzocht wordt hoe medische gegevens aan patiënten beschikbaar kunnen worden gesteld en/of hoe de interactie met de zorgverlener beter kan worden ondersteund. Ook worden voorwaarden in kaart gebracht voor doelmatige gegevensuitwisseling tussen zorginformatiesystemen en het persoonlijk gezondheidsdossier. Activiteiten zoals het hergebruik van zorginformatie bouwstenen, ‘best practices’ apps en onderzoek naar integratie van data vindt plaats door het uitvoeren van voorbeeldprojecten die het thema ondersteunen in de volgende lijnen: ‘portaalverkenning’, ‘PGD Kader 2020’ ‘Integratie Data’ en ‘Digitaal Hergebruik’.

 

Digitale interactie
Verbetering van de digitale interactie tussen allen die betrokken zijn bij het organiseren, het faciliteren en het verlenen van integrale persoonsgerichte zorg staat centraal. Lopende initiatieven worden inzichtelijk gemaakt en bewezen ‘good practices’ worden vertaald naar praktische richtlijnen en handleidingen zodat deze gebruikt kunnen worden door het zorgnetwerk van de patiënt. Hierbij komen onderwerpen als ‘de patiënt als partner’, consumenten e-ealth, competentie en vaardigheidsontwikkeling aan de orde.