Proces en deliverables

Om na 32 maanden de hieronder beschreven deliverables te bewerkstelligen wordt een werkproces gehanteerd zoals in de afbeelding te zien is. De drie programmathema's vormen een rode lijn door het e-Health programma waarbij de diverse projectplannen stappen van voorbereiding, onderzoeken, interpreteren, ideevorming, prototypering en implementatie zullen volgen. Er zal als eerste gestart worden met het programmathema Visie en Roadmap ontwikkeling.


 

Deliverables:

 1. Eén NFU visie en NFU e-health Roadmap ten aanzien van de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de gezondheidszorg, het onderwijs, het onderzoek en innovatie.
 2. Een virtueel landelijk expertise centrum voor e-health met een loket als ‘single contactpoint’.
 3. Nationale en Europese positionering door reflectie online, in wetenschappelijke en populaire pers, en door promotie van het programma ‘Van e-health naar p-health persoonsgerichte zorg’ tijdens de Slotmanifestatie.
 4. Voorwaarden en condities rondom inzage en downloaden van medische gegevens voor patiënten van umc’s geduid en waar mogelijk gerealiseerd.
 5. Een blauwdruk voor interoperabiliteit tussen ziekenhuisinformatiesystemen en het PGD (opschaling is voorzien bij enkele umc’s).
 6. Bindende afspraken en uniforme standaarden voor de gegevensuitwisseling tussen consumenten e-health-toepassingen en professionele e-health in de umc’s.
 7. Een raamwerk voor regionale samenwerking ten behoeve van effectieve e-health implementatie en opschaling met richtlijnen voor governance, interoperabiliteit en transmurale afspraken voor zorgverlening.
 8. Modellen die de regierol van de patiënt en kwaliteit van zorg versterken (zoals Shared decision making, ‘value based healthcare’, ‘positieve gezondheid’) zijn in de uitwerking van dit programma geïmplementeerd en opgeschaald.
 9. Een ontwikkelde, multidisciplinaire infrastructuur voor samenwerking met datalabs, universiteiten, instellingen, bedrijven en start-ups voor de ontwikkeling van digitale zorg.
 10. Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-health instrumenten zoals app’s, games en/of wearables in samenwerking met bedrijven en start-up’s.
 11. Een blauwdruk voor scholing en onderwijs ter bevordering van e-health competenties en vaardigheden bij zorgprofessionals.