Stand van zaken project patiënt coach

In de dagelijkse praktijk worden ook bij mensen met een chronische aandoeningen behandel- en zelfmanagementdoelen nog veelal geformuleerd vanuit het perspectief van de zorgverlener en minder vaak vanuit het perspectief van de patiënt. Er ontbreekt een infrastructuur om door de patiënt aangeleverde gegevens te verwerken en vooraf en tijdens het consult visueel te presenteren om zo beter inzicht te krijgen in de problematiek van de patiënt. In dit project ontwikkelen we een patiënt profielkaart met generieke en ziekte-specifieke domeinen die dynamisch kan worden gegenereerd  binnen het online PatientCoach systeem. Deze webapplicatie is niet alleen toegankelijk voor patiënten (via DigiD), maar ook voor hun zorgverleners, in het LUMC via HiX. In dit platform kunnen vragenlijsten worden aangeboden en verwerkt. De gegevens worden gepseudonimiseerd en toekomstvast opgeslagen in de onderliggende op de Europese OpenEHR informatiestandaard gebaseerde database (Code24 B.V., Alkmaar).

17 nov '17 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, Research, LUMC

Om te komen tot een zo eenvoudig en helder mogelijke visuele weergave van de domeinscores, hebben wij patiënten en zorgverleners geïnterviewd over 4 verschillende grafische ontwerpen. De beide doelgroepen waren het helemaal eens over het beste ontwerp. Op basis van hun voorkeur en commentaar hebben we een prototype gemaakt dat dynamisch door het PatientCoach systeem kan worden gegenereerd (zie figuur). In het PatientCoach systeem kunnen diverse profielkaarten modulair worden opgebouwd uit componenten met relevante domeinen. De domeinscores worden berekend en in de OpenEHR database binnen het LUMC opgeslagen.

Inmiddels worden de eerste pilots gedaan om via de profielkaart informatie voor patiënten en zorgverleners vooraf en tijdens het consult beschikbaar te maken. We hopen dat de profielkaart kan bijdragen aan meer discussie vanuit patiëntenperspectief , wat moet leiden tot een individueel zorgplan dat nog beter aansluit bij de behoeften en doelen van de patiënt. Begin volgend jaar zal deze werkwijze worden geïmplementeerd in een aantal zorgpaden.

Tags

SontPatient coachLumc

Comments