Programmaleider Marlies Schijven aan het woord: Waarom een NFU programma e-Health?

Integrale persoonsgerichte digitale zorg. Samenwerken aan duurzame oplossingen voor uitdagingen in de zorg, ondersteund door de technologie van vandaag. Van e-Health naar p-Health. Dat is het gezamenlijk streven van de acht universitair medische centra (umc’s). Zij werken daaraan samen binnen het Citrienprogramma e-health. Begin dit jaar kreeg ik de vraag of ik dit mooie NFU programma wilde gaan leiden. Nou graag!

3 jan '17 | Samenwerking, Amsterdam UMC | Locatie AMC

Want wáárom is dit programma zo belangrijk? Zijn er al niet heel veel ‘e-Health’ initiatieven? Zeker. Maar zijn deze op elkaar afgestemd? Versterken ze elkaar? Leiden ze daadwerkelijk tot betere zorg? Soms wel, maar misschien nog wel veel vaker niet, of we wéten het eigenlijk niet goed. En dat is niet alleen jammer, maar ook  zonde. Zonde van het geld, van goede ideeën en vooral: het draagt  niet meetbaar bij aan betere zorg. Het kan zelfs een tegengesteld effect sorteren. Want als we op het terrein van e-Health niet kunnen laten zien waar het geld naartoe gaat, is elk kwartje beter op zijn plek waar traditionele zorg geleverd wordt. En daar doe ik graag mijn best voor.

Doel van dit programma is dus om persoonsgericht, zinvol en meetbaar bij te dragen aan het creëren van een levend netwerk. Een netwerk waarin mensen, initiatieven en informatiesystemen in de digitale en werkelijke wereld bij elkaar komen. Maar ook om zorgverleners te versterken in de uitvoer van hun vak én mantelzorgers en samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Daarmee raken we ook aan een NFU-programma als ‘Registratie aan de Bron’. En dat is goed. Beter zelfs, want spiegelen aan elkaar om initiatieven te versterken en overlap te vermijden is belangrijk. Door het ontplooien van concrete initiatieven in programmalijnen maken we onze ideeën niet alleen zichtbaar maar ook toetsbaar. Het is dan ook logisch dat een promovendus deel uitmaakt van dit programma en de programmaresultaten evalueert. Halen we de door onszelf gestelde doelen, de programmadeliverables?

We gaan ons best doen. Maar kunnen uw visie heel goed gebruiken. Hélp ons beter te worden. In onze ideeën, in samenwerking, in besteding van onze subsidiegelden. Aan maakbare, betere zorg ondersteund door e-Health. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven, of doe mee aan de spiegelbijeenkomsten.

Meer informatie? Bezoek onze NFU e-health website voor alle programma updates, of volg ons via TwitterFacebook of op LinkedIn. Of stuur een mail via info@citrienfonds-ehealth.nl.

Tags

Marlies schijvenAmcSamenwerkenNfu ehealth

Comments