Voortgang project HeartWatch and wearables in adults with congenital heart disease: how do they fit?

Vaak krijgen patiënten met een aangeboren hartafwijking (AHA) op latere leeftijd last van hartfalen of ritmestoornissen. Nieuwe mobile health (mHealth) initiatieven zijn daarom hard nodig in deze groep volwassenen met een AHA. Er zijn in ons project meerdere doelen om mHealth te evalueren in volwassenen met een AHA, waarvan de eerste doelen reeds (bijna) gehaald zijn. In de afgelopen maanden zijn een promovendus, cardioloog Maarten Koole, en een research nurse, Jetske Uneken, aangesloten bij het project om de doelen te verwezenlijken.

27 jun '17 | Digitale interactie, Consumenten e-Health, Health apps, Research, Wearables, Amsterdam UMC | Locatie AMC

Het eerste doel was het beschrijven van de klinische karakteristieken van patiënten met een AHA die bereid zijn om mHealth te gebruiken. Deze behoeften van volwassenen met een AHA t.a.v. mHealth zijn inmiddels gepubliceerd in The Netherlands Heart Journal, onder Schuuring MJ et al. Mobile health in adults with congenital heart disease: current use and future needs. Neth Heart J. 2016;24(11):647-652. De relatief jonge volwassenen met een AHA gebruikte slechts zelden mHealth, terwijl de meerderheid gemotiveerd is om mHealth te gaan gebruiken.

Het volgende doel was het beschrijven van de klinische karakteristieken van patiënten met een AHA die geschikt zijn voor management met mHealth. Om dit doel te verwezenlijken hebben we van 200 volwassenen met een AHA retrospectief de zorgconsumptie verzameld. Deze database hebben we gebruikt om de groep patiënten met de hoogste zorgconsumptie te identificeren, en vervolgens hebben we de bereidheid tot het gebruik van mHealth gekoppeld. Door de groep die zowel een hoge zorgconsumptie als een hoge bereidheid tot gebruik van mHealth te combineren menen we de groep van patiënten met een AHA te hebben gevonden waar de meeste winst lijkt te behalen door management met mHealth. Binnenkort zal dit artikel worden aangeboden aan een internationaal blad voor publicatie.

Om vervolgens de meest optimale mHealth parameters te identificeren om patiënten met een AHA te monitoren is er gestart met HartWacht in deze patiënten groep. De eerste drie patiënten zijn reeds geïncludeerd en er zullen op korte termijn enkele tientallen patiënten volgen. Dit jaar zullen we  de eerste bevindingen in een  pilot evalueren.

Tags

AmcMark schuuringWearablesHeartwatch

Comments