Medical Dashboard in Zorgvisie

In het project ‘Medical Dashboard’ worden huisartsenpraktijken gekoppeld aan real time medische informatie uit het ziekenhuis. Projectleider Paul van der Boog vertelt.

20 mrt '18 | Digitale verbondenheid, Integratie data, LUMC

“In Leiden hebben wij het Medical Dashboard ontwikkeld”, vertelt Paul van der Boog, nefroloog aan het Leids UMC. “Een ‘viewer’ waarin we de medische informatie van een patiënt uit zowel het ziekenhuis-EPD als de data uit ‘thuismetingen’ in real time samenvoegen in één dashboard, waar de patiënt – evenals de zorgverleners - zelf toegang toe heeft. Die applicatie draait ondertussen in ons ziekenhuis. De subsidie van het Citrienfonds gebruiken we nu om te bewerkstelligen dat ook huisartsen op dat dashboard kunnen worden aangesloten. Dat zorgt ervoor dat de informatieuitwisseling met de eerstelijn optimaal wordt, wat de zorg niet alleen effciënter zal maken, maar ook beter afgestemd op de patiënt.”

Koppeling
Het project ‘Medical Dashboard’ is onderdeel van het Citrienprogramma eHealth. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. “Momenteel is de informatievoorziening zo”, zegt Van der Boog, “dat we de huisarts na polibezoek door diens patiënt  een (elektronische) brief sturen met de relevante medische informatie. Dat doen we aanvankelijk in hoge frequentie, maar als iemand onder controle blijft, neemt die frequentie snel af tot eens per jaar, of soms minder. Willen we zorg van de tweede- naar de eerstelijn verplaatsen, dan moet dat beter.” Van der Boog en zijn team hebben een focusgroep gevormd met tien huisartsenpraktijken en zijn daarmee aan de slag gegaan. “De koppeling is ondertussen gerealiseerd. Deze praktijken hebben met 2 clicks toegang tot het Medical Dashboard.”

Uitrolbaar
Het komende jaar besteedt Van der Boog met zijn focusgroep aan de implementatie van de nieuwe werkwijze in de huisartenpraktijken. “Hoe zorgen we dat dit makkelijk wordt voor de huisarts en dat-ie er echt gebruik van gaat maken?” De twee praktijken waar Van der Boog het ‘live gaan’ van de applicatie bijwoonde, zijn wat dat betreft hoopgevend. “Toen die mensen vanuit hun eigen informatiesysteem feilloos het medical dashboard bleken te kunnen raadplegen, werden ze toch wel heel enthousiast.” Het ontwerp van het Medical Dashboard maakt de applicatie vrij makkelijk ‘uitrolbaar’. “Het is een add-on, wat betekent dat-ie wel een koppeling moet hebben met relevante databases, maar dat-ie verder onafhankelijk draait van het ziekenhuissysteem.” Er hebben zich nog geen partijen voor gemeld, laat Van der Boog weten. “We staan aan het begin wat dat betreft. Maar uit de reacties maken we wel op dat wij hiermee voorop lopen.”

Download document

‘Huisartsen reageren toch wel heel enthousiast’

Comments