1e Visiebijeenkomst

Na een succesvolle start eind mei in Noordwijk aan zee werd tijdens de eerste Visie bijeenkomst een begin gemaakt met de overkoepelende NFU e-Health visie. De projectplannen die na Noordwijk nog verder geconcretiseerd moesten worden, werden opnieuw in de groep besproken.

13 jul '16 |

Naast de stuurgroepleden van de umc’s waren de spiegelgroepleden Hans Feenstra namens Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, Marcel Heldoorn namens de Patiëntenfederatie Nederland, Joyce Simons voor het Citrienfonds programma ‘registratie aan de bron’, Nicky Hekster namens IBM en Ellen van Eunen namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aanwezig. Andy Schuurmans en Carine Stevens sloten namens de NFU aan.
Arne van Oosterom en Patrick van der Voorn van de DesignThinkers hebben de groep gedurende de dag wederom op creatieve wijze begeleid. Ieder umc stuurgroeplid presenteerde de umc eigen e-Health visie waarna de groep deze op een opbouwende manier middels post-its mocht bekritiseren. Er ontstond een overzicht waarbij zichtbaar was welke kernwoorden en gedachten reeds gehoord zijn en welke nog niet, maar wel in de visie thuishoren. Bij de volgende Visiebijeenkomst wordt een vervolg gemaakt met de visievorming. Na de lunch werden middels het Pecha Kucha model (20 seconden per slide) de geconcretiseerde projectplannen gepresenteerd. Het grootste gedeelte kreeg van de groep een definitieve ‘go’, een klein aantal gaat nogmaals ter verduidelijking in revisie en zal tijdens de volgende BrainLab bijeenkomst besproken worden. Op de website is inmiddels onder de header ‘projecten’ zichtbaar welke projecten in welk umc gaan plaatsvinden.
Er kan wederom met veel plezier teruggekeken worden op een succesvolle bijeenkomst met sterke  vertegenwoordiging van de spiegelgroepleden. Het grootste deel van de projectplannen heeft een ‘go’ en een mooie eerste stap in het vormen van een overkoepelende NFU e-Health visie is gemaakt.

Tags

NfuDesign thinkersVisiebijeenkomst

Comments