e-Health: Ken uw patiënt

Het Citrienfondsprogramma e-Health wil via digitale en mobiele platforms de toegankelijkheid van de zorg garanderen en die zorg meer laten aansluiten bij de persoonlijke situatie van de patiënt. ‘e-Health moet in die zin vooral ook persoonsgerichte zorg worden’, zegt de leider van één van de aangesloten projecten, professor Erik Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Daarbij is het van cruciaal belang dat de zorgverlener en de ontwikkelaar van de techniek de patiënt kennen.’

27 dec '16 | Samenwerking, UMCG

Chronisch zieken
‘e-Health wordt met name steeds belangrijker voor mensen die langdurig met de zorg in aanraking komen’, stelt Buskens. ‘Maar uitgerekend onder de mensen met chronische ziekten is de groep lager geletterden oververtegenwoordigd. Daar komt de vergrijzing nog overheen, waardoor relatief veel chronisch zieken niet zijn opgegroeid met mobiele of digitale applicaties. Het heeft dus niet zoveel zin om vanuit een ivoren toren van de zorg technieken te ontwikkelen die niet aansluiten bij de praktijk van de gemiddelde patiënt.’

Blinde vlek
‘Als zorgverleners zijn we gewend te denken in medische diagnoses en verschillende typen behandelingen, inclusief alle praktische vragen die daarbij horen. Maar als het gaat om e-Health weet eigenlijk nog niemand binnen de zorg welke vragen je precies moet stellen aan de patiënt’, stelt Buskens. ‘Tussen de vragen die bijvoorbeeld een epidemioloog beantwoord wil zien, en de ontwikkelaar die een mooie app kan bouwen, gaapt een grote, blinde vlek rond de patiënt.’

Wellicht onverwacht zoekt Buskens de invulling van die blinde vlek niet direct bij de patiëntenfederaties. ‘Die zijn over het algemeen al zó professioneel dat ze niet meer model kunnen staan voor de individuele, laaggeletterde patiënt met bijvoorbeeld COPD.’

‘Nee’ tegen e-Health is geen optie
Met de optie dat e-Health uiteindelijk misschien niet voor alle groepen patiënten zal zijn weggelegd houdt Buskens geen rekening, benadrukt hij. ‘Uiteindelijk zijn de meeste ouderen in ons land toch ook aan de smartphone gegaan en is bijvoorbeeld mobiel bankieren nu de norm. Bovendien is de druk op de zorg gewoon te groot geworden. We ontkomen er niet aan om een deel van de zorg via cyberspace te organiseren.’

Bewustwording
De eerste belangrijke stap die volgens Buskens moet worden gezet in de ontwikkeling van e-Health is de bewustwording van de informatiekloof. ‘Wanneer zorgverleners en ontwikkelaars zich bewust worden van het gegeven dat ze zich beter moeten verdiepen in de kenmerken van de gemiddelde patiënt, dan hebben we de eerste en grootste stap op weg naar e-Health gezet. Dan kunnen we gaan werken aan een set van concrete kwaliteitseisen waar de digitale zorg van de toekomst aan moet voldoen.’

Klik hier om alle projecten te bekijken!

Bron

NFU

Tags

NfuCitrienfonds

Comments