Start van het programma e-Health

Het e-Health programma is van start gegaan! Aan het strand van Noordwijk aan zee zijn de stuurgroep leden (1 teamleider per umc) en diverse leden van de spiegelgroepen (belanghebbende buiten de umc’s met expertise binnen de zorg) bij elkaar gekomen.

26 mei '16 |

Onder begeleiding van de designthinkersgroup is er op creatieve wijze kennisgemaakt en zijn de voorgestelde projectplannen van de umc’s om de gestelde deliverables eind 2018 te bereiken verder geconcretiseerd. Na 2 dagen intensieve samenwerking is er een succesvolle eerste stap gezet. Het overgrote deel van de actieplannen kan van start en een aantal actieplannen worden na suggesties van de stuurgroep leden nog verder verbeterd. 13 juli a.s. treffen de stuurgroep leden elkaar weer. De nog verder te concretiserende actieplannen zullen overlegd worden en er wordt een begin gemaakt met de NFU e-Health visie.

Tags

NfuDesign thinkers

Comments