Safe@Home studie

Samenvatting

Thuis-telemonitoring van bloeddruk en klachten van hoog risico zwangere vrouwen, ter vervanging van frequent polikliniek bezoek.

Tags

EhealthTelemonitoringAntenatal carePrenatal careTelemedicinePregnancyHansvandenheuvelMireillebekker

Achtergrond

Zwangeren met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties (zoals bij hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap) worden frequent (iedere 2 weken) tot zeer frequent (1-3 x/week) poliklinisch gezien voor anamnese, bloeddrukmeting, controle hartritme foetus en eventueel bloedafname. Deze frequente controles zijn belastend voor de zwangere, interfereren met hun dagelijkse leven en gaan gepaard met hoge kosten.

Middels thuis telemonitoring zien we kansen om de communicatie tussen hulpverlener en patiënt te verbeteren in een digitale omgeving, de autonomie, de regierol en tevredenheid van de patiënt te bevorderen, kwaliteit van leven te verbeteren en het aantal polikliniek bezoeken te reduceren (doelmatigheid). Verder zou frequente thuismonitoring kunnen bijdragen aan een vroege signalering van pathologie. 

Doelstelling

SAFE@HOME studie (safely home telemonitoring of high risk pregnant women instead of frequent outpatient hospital control)

Doel: de patiëntervaringen, de veiligheid en de kosten en effecten evalueren van thuis telemonitoring versus frequente poliklinische controle voor zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties.

Thuis telemonitoring zal plaats vinden mbv een app die gekoppeld is aan het EPD, waardoor digitale interactie met de zorgverleners mogelijk is, en wearables zoals een bloeddrukmeter. Primaire uitkomst maat zijn kwaliteit van leven, patiënttevredenheid, autonomie en kosten. Secundaire uitkomstmaten zijn zwangerschapsuitkomsten (veiligheid) en inzicht in vroege signalering van complicaties. 

Onderzoeksopzet

Voor de uitleg van het project; zie dit filmpje: https://vimeo.com/250751188

Dit project zal zich richten op zwangeren met een hoog risico op complicaties. We zullen een prospectieve cohortstudie verrichten onder 75 zwangeren waarbij we telemonitoring zullen aanbieden. Voorafgaand zullen we retrospectief een controlegroep met de reguliere zorg (in 2015 en 2016) analyseren, waarbij we ook kijken naar alle bovenstaande uitkomstmaten. Op de afdeling verloskunde worden jaarlijks 1400 nieuwe zwangeren per jaar gezien, waarvan de meerderheid met een hoog risico.

De bloeddrukmeter (iHealth Track) is CE gecertificeerd en is reeds in dit Citrien onderzoekstraject klinisch gevalideerd onder zwangeren en zwangeren met preeclampsie (zwangerschapsvergiftiging). Via een thuismeetapp (cVitals, Focuscura) worden de data van anamnese en bloeddrukmonitor naar het UMCU ziekenhuis EPD (HIX) gestreamed. Deze bestaande cVitals app zullen we aanpassen naar gebruik voor deze studie en onze zwangere populatie. Vervolgens zullen we de app testen in een pilotgroep van 10 zwangeren (feasibility study).

Via de app zal de zwangere in staat zijn om met haar hulpverlener te kunnen communiceren (digitale interactie), anamnese kan afgenomen worden via vragenlijsten, monitoring van bloeddruk, evt monitoring van uterusactiviteit en foetale hartritme zal plaatsvinden via wearables; data wordt via de app direct gestreamed worden naar het EPD. Deze data zullen in het EPD dagelijks beoordeeld worden door haar obstetrisch behandelteam (het thuismonitoring team bestaat uit een obstetrie verpleegkundige, klinisch verloskundige en/of arts-assistent) onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar (gynaecoloog). Hiermee is de veiligheid van de zwangere en haar ongeboren kind gewaarborgd.

Een kosteneffectiviteit analyse zal verricht worden, waarbij een analyse gemaakt zal worden van de kosten van de patiënt zelf (zoals vervoer, arbeidsverlies, kinderopvang) en kosten voor het ziekenhuis (zoals aantal consulten bij de arts, onderzoeken). 

Beoogde resultaat

-  hogere kwaliteit van leven

-  sterkere patiënttevredenheid

-  sterkere beleving van autonomie in het zorgproces

-  gelijke veiligheid en uitkomsten van de zorg

-  reductie kosten voor het ziekenhuis

-  reductie kosten voor de zwangere

-  reductie van het aantal polikliniek bezoeken (60%)

-  ervaring met signalering van complicaties in een setting van frequente thuismonitoring

-  het ontwikkelen van een nieuwe zorgstrategie voor hoog risico zwangeren 

Planning

2016Q3-2017Q1: Zorgstrategie & onderzoeksprotocol naar METC; zorgverleners trainen, zorgpaden en vragenlijst opnemen in app

2017Q1-3: Ontwikkelde zorgstrategie inclusief app en koppeling EPD toetsen bij zwangeren, hulpverleners (pilot 14 participanten)

2017Q3-2018Q3: Inclusie 75 patienten; data verzameling

2018-Q4-2019Q2-Q3: Dataanalyses (vragenlijsten, medische uitkomsten en kostenanalyse)

2018Q3Q4: Beschrijven resultaten; schrijven van een plan voor opschaling en implementatie (zie projectplanning) 

Resultaten

 • Validatiestudie van iHealth Track en OMRON HEM9210T bloeddrukmeters onder zwangeren en zwangeren met preeclampsie: deze bloeddrukmeters zijn klinisch gevalideerd voor de beoogde doelgroep in het kader van het Citrien project.
  (Josephus F.M. Van Den Heuvel, A. Titia Lely, Arie Franx, Mireille N. Bekker, Validation of the iHealth Track and Omron HEM-9210T automated blood pressure devices for use in pregnancy, Pregnancy Hypertension, Volume 15, 2019, Pages 37-41, ISSN 2210-7789, https://doi.org/10.1016/j.preghy.2018.10.008.)

   
 • Selectie en dataverzameling retrospectief cohort; deze data wordt op dit moment geanalyseerd in het kader van early - health technology assessment
   
 • Feasibility studie van de app en de zorglogistiek bij 14 laag risico zwangeren; Het gebruik van de de app en de bloeddrukmeter werd naar aanleiding van de resultaten van deze studie haalbaar geacht voor toepassing op de polikliniek Verloskunde. Deze studie is gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de Nederlande Vereninging van Obstetrie en Gynaecologie in november 2017.
  (Een publicatie is under review.)
   
 • In september 2018 is de studie ook gestart in het Diakonessenhuis Utrecht, Deze opschaling heeft er toe geleid dat de poliklinische zorg in dit ziekenhuis door onze regionale samenwerking en kennisdeling gebruik kan maken van het programma Zwangerschapshypertensie van cVitals.
   
 • De opschaling van het project stond centraal in een in september 2018 verschenen persbericht over de mogelijkheden van telemonitoring in de zwangerschap in het UMC Utrecht en Diakonessenhuis.
  https://www.umcutrecht.nl/nl/Nieuws/Thuismonitoring-voor-zwangere-vrouwen

Film: Safe@home studie in het UMC Utrecht; projectleider Mireille Bekker + zwangere deelnemer aan de studie + Zilveren Kruis: https://www.youtube.com/watch?v=859m3IXT940

Presentaties:

Telemonitoring van bloeddruk en klachten bij hoog risico zwangeren (Hans van den Heuvel)
22e Vlaams - Nederlandse IGO Doelencongres, April 2019 Rotterdam

Implementatie van telemonitoring in de zorg (Mireille Bekker en Hans van den Heuvel)
Workshop voorzitter: NFU Citrienfonds Meet and Greet, januari 2019 Hilversum

Safe@home; telemonitoring in geboortezorg (Mireille Bekker)
Citrien NFU eHealth slotmanifestatie, december 2019, Amsterdam

Safe@home; telemonitoring in geboortezorg (Mireille Bekker)
Digital Heath Seminar, december 2019, UMC Utrecht

Werkbezoek Ministerie van VWS: e-health in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (Mireille Bekker)
Juni 2018, WKZ Utrecht

Een feasibility studie naar telemonitoring in de zwangerschap via een app en wireless bloeddrukmeter (Hans van den Heuvel)
Gynaecongres, november 2017 Amersfoort

Filmpjes