MyHeartCounts

Samenvatting

Een Nederlandse Toolkit voor 'Dataverzameling met apps voor medisch onderzoek' zal eind 2018 klaar zijn. Hiervoor is de MyHeart Counts gelanceerd en ervaring met de juridische, logistieke en wetenschappelijke aspecten van dataverzameling met apps helder uiteengezet in de Toolkit. 

Achtergrond

ResearchKit
ResearchKit is door Apple ontwikkeld om op een makkelijke manier onderzoeks gegevens te verzamelen met de smartphone. In de VS zijn er reeds enkele apps gelanceerd, waaronder de MyHeart Counts app van Stanford University. Hiermee zijn binnen 3 maanden gegevens van 40.000 mensen verzameld over beweging, slaap en dieet. Voor Nederlandse onderzoekers zou een dergelijke app van grote waarde kunnen zijn. Echter, er is in Nederland nog geen ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek met ResearchKit. Binnen dit project wordt de MyHeart Counts app van Stanford vertaald naar de Nederlandse situatie en ingezet voor onderzoek in Nederland. De kennis die hiermee wordt opgedaan wordt binnen het Citrien project overgedragen door middel van een Toolkit 'Dataverzameling met apps voor medisch onderzoek', waardoor de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van Nederlandse onderzoekers op dit gebied versneld wordt.

Hart-en vaatziekten en eHealth
Elke dag overlijden meer dan 100 mensen in Nederland aan een hart- of vaatziekte. Een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten is beweging. Iedereen heeft wel bekenden of familie met een hart-en vaatziekte en dit willen we graag eerder kunnen opsporen bij gezonde mensen. Hiervoor zijn grote groepen gezonde mensen nodig, die op een makkelijke manier gegevens over onder andere beweging en slaap met ons delen. Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. Ze doneren dus geen geld maar gegevens voor een goed doel. Ook is er in de app een module opgenomen die feedback geeft over cardiovasculaire gezondheid, waardoor mensen zich bewust worden van hun risico op hart- en vaatziekten.

Doelstelling

Het doel is het maken van een Toolkit voor Nederlandse onderzoekers: 'Dataverzameling met apps voor medisch onderzoek'. Hiervoor wordt de MyHeart Counts app vertaald naar de Nederlandse situatie. Op basis van de ervaringen van de projectgroep wordt een Toolkit gemaakt die landelijk beschikbaar komt.  

Daarbij wordt de haalbaarheid van het lanceren van de MyHeart Counts app in de Nederlandse populatie onderzocht. Hierbij zullen zowel de technische, als juridische, ethische, data-kwalitatieve en financiele aspecten meegenomen worden.

Daarnaast zal de associatie van verschillende determinanten van cardiovasculaire ziekte in kaart gebracht worden. Deze determinanten worden door middel van de app verzameld. Het gaat hierbij om determinanten als dieet, roken, perceptie van gezondheid, risico-perceptie op het ontwikkelen cardiovasculaire ziekte, lichamelijke activiteit en slaap.

Onderzoeksopzet

Het studiedesign is een observationeel cohort onderzoek met ingebouwde RCT waar de data middels vragenlijsten in de app en sensoren van de smartphone verzameld zullen worden. Daarnaast worden deelnemers gerandomiseerd naar 4 verschillende coaching niveaus. Primaire eindpunt is het aantal stappen per dag. 

De studie omhelst een 7-daagse periode, waarin de beweeglijkheid van de deelnemers worden getest. Op dag 7 zal een loop-test van 6 minuten worden afgenomen. Daarnaast zullen vragenlijsten worden afgenomen, waarvoor reminders gestuurd worden. De vragenlijsten behelzen de volgende thema's:
- Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, etniciteit, postcode)
- Gezondheid: Dieet, welzijn, risico-perceptie van HVZ, slaap en activiteit en cardiovasculaire gezondheid.
- Dagelijkse check met vragen naar activiteit en slaap in de voorgaande 24 uur
- Risicoschatting op Hart en Vaatziekte binnen 10 jaar

Beoogde resultaat

Het beoogde resultaat is een Nederlandse Toolkit 'Dataverzameling met apps voor medisch onderzoek', met de volgende tussenstappen:

- De MyHeart Counts app wordt vertaald naar de NL-situatie
- De onderzoekers rapporteren de resultaten van onderzoek met de app in een wetenschappelijk tijdschrift.
- De Toolkit beschrijft het gehele proces van 'Dataverzameling met apps voor medisch onderzoek'. 
- De Toolkit komt online beschikbaar voor onderzoekers in Nederland (samenwerking Citrien) op de kennisbank: https://www.nfu-ehealth.nl/e-health-toolkit/kennisbank/ 

Planning

2017 jan- 2018 aug: Vertalen en ontwikkelen van de app naar de Nederlandse Versie

2018 okt-nov: Lancering in de App store

2018 dec: Ontwikkelen van toolkit.

Resultaten

September 2017: LUMC toolkit 'Veilig gegevens verzamelen met een app': dit is de basis voor de landelijke toolkit. In samenwerking met de afdeling Advanced Data Management en Research Support Desk van het LUMC zal deze toolkit ter beschikking komen aan het eind van het MyHeart Counts Citrien project. 

Maart 2018: overeenkomst en roadmap met Stanford University om de MyHeart Counts app in Nederland te lanceren en samen te werken voor uitrol in Europa de komende jaren.

Mei 2018: het Nationaal eHealth Living Labb wordt gelanceerd. MyHeart Counts maakt deel uit hiervan. Intensieve samenwerking met de afdeling cardiologie van het LUMC. https://www.nell.eu/projects/researchkit-cardiovasculair/ :

Een speciale app op de smartphone biedt de patiënt meer inzicht in waar nog winst te behalen valt. Door metingen in te voeren waaronder het gewicht, de lichamelijke activiteit, de bloeddruk en cholesterolwaarde, kan de lichamelijke situatie in kaart worden gebracht. ‘Smart devices’ beschikken over sensoren die een deel van deze informatie automatisch kan meten; wel zo makkelijk!

Via de Researchkit Cardiovasculair kunnen zorgverleners gerichte, persoonlijke en herhaaldelijke terugkoppeling geven. Deze coaching in combinatie met de inzichten die de metingen via de app geven, helpen de gebruiker positieve gedragsverandering door te voeren. De patiënt ervaart op termijn een positief effect op zijn algehele welzijn, daarnaast worden risicofactoren effectief aangepakt.

Door de schaal waarop de applicatie aangeboden wordt, zullen de verkregen gegevens ook belangrijke informatie over de populatie opleveren waarmee meer inzicht in ziekteverloop kunnen worden onderzocht. Dankzij de opbouw van de app kan ook onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van specifieke eHealth-interventies.

Filmpje