E-health werkplaats voor verpleegkundigen: ‘Zorgen dat iedereen in de boot blijft’

In het project ‘e-health werkplaats voor verpleegkundigen’ wordt onderzocht in welke mate verpleegkundigen moeite hebben de digitale ontwikkelingen in de zorg bij te houden. Projectmanager Hetty Woltjer vertelt.

11 jun '18 | Digitale interactie, Competenties en Vaardigheden, Radboudumc

Het verlenen van zorg is steeds meer ook een digitaal proces. Informatiesystemen zitten verpleegkundigen dicht op de huid en vragen om nieuwe werkwijzen waarin lang niet iedereen even makkelijk meekan. Hoewel zorginstellingen hun medewerkers ondersteunen in die nieuwe werkprocessen, is dat voor een deel van hen onvoldoende om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen. Gevolg: ondoelmatigheid, maar potentieel zelfs patiëntonveilige situaties. In het Radboud UMC onderzoekt adviseur Procesverbetering & Innovatie Hetty Woltjer samen met enkele collega’s hoe groot dit probleem is en hoe het op de beste manier aangepakt kan worden.

Oplossingen
“Hier in het ziekenhuis heeft Jacqueline de Leeuw, onze Chief Nursing Information Officer, dit probleem op de agenda gezet. Vanuit haar rol ziet zij verpleegkundigen soms worstelen met zaken als ons nieuwe EPD”, vertelt Woltjer. Samen met onze interne researchpoot IQ Healthcare hebben we er toen een onderzoekspro ject van gemaakt en aangezien IQ verbonden is met het NFUprogramma eHealth, konden we een financiële bijdrage vragen uit het Citrienfonds.” Het Citrienfonds van de
NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Voor het onderzoek hebben Woltjer en haar collega’s tien verpleegkundigen die moeite hebben met de digitale ontwikkelingen ondervraagd over hun ervaringen met de ICT-systemen waarmee ze moeten werken. Woltjer: “Waar lopen ze tegenaan? Wat belemmert hen om er goed mee om te kunnen gaan? Wat zou hen kunnen helpen?” Woltjer zit middenin de analyse van die gesprekken en wil nog niet te veel zeggen over de uitkomsten. “Maar ik ben verrast door de problemen die de mensen op de werkvloer ervaren. Het is me duidelijk dat dit een bron van stress is op de werkvloer waar we iets mee moeten.”

Awareness
Woltjer hoopt met de resultaten van haar onderzoek vooral de awareness binnen het Radboud UMC en daarbuiten – “dit speelt overal” – te kunnen verhogen. “Het liefst zou ik zo snel mogelijk een trainingsprogramma opzetten waarmee we verpleegkundigen echt helpen. Maar daar moeten we nog goed over nadenken. Over zowel de vorm, de inhoud als de personele invulling. Dat kost allemaal tijd en menskracht die er nu nog niet zijn. Maar het is belangrijk. We moeten bij het razende tempo waarmee de digitale ontwikkelingen voortgaan zorgen dat iedereen in de boot blijft.”

Download document

e-Health werkplaats voor verpleegkundigen: ‘Zorgen dat iedereen in de boot blijft’

Comments