Eindrapport MijnDossier voor mijn medicatie gepubliceerd!

De resultaten uit het project "MijnDossier voor mijn medicatie" zijn gebundeld en gepubliceerd in een eindrapport. 

Naast een gedetailleerde beschrijving van alle zes deelstudies, is er per deelstudie een samenvatting in kernpunten opgenomen.
In de managementsamenvatting zijn onze bevindingen per deelstudie geëvalueerd om af te sluiten met een conclusie en aanbevelingen.
Daarnaast hebben we onze resultaten vertaald naar een checklist voor Amsterdam UMC en andere ziekenhuizen om het gebruik van het patiëntenportaal ter ondersteuning van medicatieverificatie stap voor stap verder te optimaliseren.

7 dec '18 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, Amsterdam UMC | Locatie AMC, Amsterdam UMC | Locatie VUmc

Download document

Eindrapport

Comments