Onderwijsmaterialen module: “Ontwikkel je eigen e-healthapp”

Samenvatting

Mobiele applicaties (‘apps’), en ICT in het algemeen, zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse zorg. Ter illustratie, patiënten kunnen tegenwoordig met een app en hun telefoon meetgegevens verzamelen en overdragen naar ICT-systemen in het ziekenhuis.  Zorgverleners gebruiken elektronische patiëntendossiers om deze gegevens in te zien en diagnose en behandeling uit te voeren. Ook het online communiceren tussen patiënten onderling en patiënten en zorgverleners wordt steeds belangrijker. Het verlenen van zorg (op afstand) via elektronische weg heet E-health. eHealth is een nieuwe maar snelgroeiende toevoeging aan het zorglandschap. Door de inzet van eHealth kunnen enerzijds de kosten van zorg teruggedrongen worden, en anderzijds de kwaliteit van de zorg verbeterd worden. Een voorwaarde voor het succesvol implementeren van eHealth is dat de applicaties aansluiten bij zowel de wensen en eisen van de patiënten als bij de praktijk van de zorgprofessional. Het is da ook van belang dat zorgverleners inzicht krijgen in het (zorgvuldig) ontwikkelen van eHealth apps.

Achtergrond

De rol van zorgprofessional verandert door de komst van eHealthapps. Om een goede inbedding in het zorgproces te waarborgen en een meetbare verhoging te bewerkstelligen van de effectiviteit en efficiëntie van het zorgtraject waarin een eHealthapplicatie wordt gebruikt, is het van belang dat zorgprofessionals in staat zijn een rol te spelen bij de ontwikkeling en inzet van eHealthapplicaties binnen hun organisatie.  Allerlei technologische, organisatorische, financiële en juridische vraagstukken bepalen het succes van een eHealthtoepassingen. Ook de gebruikers-acceptatie is van essentieel belang, gegeven de geleidelijke transitie van face-to-face communicatie tussen patiënt en zorgverlener naar een meer technologische benadering. De complexiteit van eHealth apps neemt verder toe door de diversiteit van de betrokken stakeholders (o.a. technologie-providers, zorgprofessionals, patiënten, verzekeraars, wetgever, etc.) met soms verschillende belangen. Studenten in een voornamelijk zorg-georiënteerde opleiding worden veelal niet opgeleid voor het zorgvuldig ontwikkelen van EHealthapps. De te ontwikkelen online onderwijsmodule is een eerste stap in het aanleren van zowel praktische vaardigheden om eHealthapps te kunnen ontwikkelen als vaardigheden om eHealth apps te kunnen evalueren in de context van bovenstaande aandachtsgebieden.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een online onderwijsmodule over het zorgvuldig ontwikkelen en evalueren van eHealth-apps die als keuzevak kan dienen binnen de geneeskunde (of aanverwante) opleidingen van de Nederlandse UMCs.

Beoogde resultaat

Het beoogd resultaat is een online keuzemodule ontwikkeld met behulp van het ADDIE model dat gebruikt wordt voor gestructureerd ontwerpen van online cursussen. Er wordt geen voorkennis van eHealth of ICT van beoogde cursisten verwacht. De module zal bestaan uit theorie, praktijkvoorbeelden en practica/opdrachten rond eHealth. Door de pragmatische insteek is de module het meest geschikt als keuzemodule in een bachelor opleiding, maar ook geschikt voor de bijscholing van gevestigde zorgprofessionals. Tijdens de module zal de student een eigen eHealth app leren ontwikkelen. Deze app is minimaal een interactief prototype dat de potentie heeft van doorontwikkeling naar een operationele app voor de dagelijkse zorgpraktijk. Hiervoor moet de student eisen formuleren, een (niet)-functioneel ontwerp maken van de eHealth-app en dit ontwerp (gedeeltelijk) implementeren in een interactief prototype. Verder wordt er aandacht besteed aan technologische, organisatorische, financiële en juridische aspecten van eHealthapps en aan de gebruikersacceptatie hiervan. De student leert te reflecteren op zijn ontwikkelde eHealth app in de context van deze aandachtsgebieden.

Planning

Resultaten

Resultaten november 2017: Doestellingen zijn grotendeels behaald. In april 2018 begint er een Medische Informatiekunde keuzetrack in het AMC met in juni deze module. Opzet is grotendeels af en er is begonnen met de ontwikkeling van de leerstof. In februari 2018 moet deze stof af zijn. Na het draaien van de module moet er geëvalueerd worden en word er gekeken naar uitbreiding naar andere UMC's.

Filmpje