Onderzoek ‘Gezond ouder worden en de rol van ICT’ van start

In de NFU eHealth projecten 'e-health partnership' en 'PGD look and feel' van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar een eHealth applicatie voor thuiswonende ouderen (75+) waarmee de eigen regie van ouderen over hun gezondheid wordt ondersteund. In het voorjaar van 2017 gingen ouderen uit de gemeente Emmen met elkaar in gesprek over de rol van ICT bij gezond ouder worden. Uit deze gesprekken kwam onder andere naar voren dat ouderen best gebruik willen maken van ICT wanneer dit een duidelijk doel heeft. Functionaliteiten die hen aanspreken zijn o.a. :

  • Inzicht in eigen gezondheid
  • Contact met hulpverleners
  • Contact met buurtbewoners (samen wandelen, samen koken)
  • Relevante informatie makkelijk beschikbaar (gezonde recepten, fietsroutes in de buurt)

De deelnemende ouderen benadrukten dat een eHealth applicatie zeer makkelijk en vanzelfsprekend moet zijn in gebruik. De onderzoekers hebben veel waardevolle tips ontvangen die meegenomen zijn in de ontwikkeling van de applicatie. Momenteel wordt de eerste versie van de applicatie één op één getest bij de ouderen. 

In juli 2017 verscheen het nieuwsbericht "Onderzoek ‘Gezond ouder worden en de rol van ICT’ van start" in de nieuwsbrief van SamenOud, de context waarbinnen de NFU eHealthprojecten worden uitgevoerd. Op deze manier zijn ouderen, zorgverleners en andere betrokkenen en geïnteresseerden geïnformeerd over de status van het onderzoek. 

6 nov '17 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, Competenties en Vaardigheden, UMCG

Onderzoek ‘Gezond ouder worden en de rol van ICT’ van start

SamenOud kreeg een aantal subsidies om te onderzoeken of (en hoe) ICT kan bijdragen aan de gezondheid en eigen regie van thuiswonende ouderen. In april en mei gingen ouderen uit Erica en Emmen hierover in gesprek met elkaar. Zij gaven de onderzoekers veel waardevolle tips. Hiermee wordt een app ontwikkeld waarmee ouderen online vragenlijsten kunnen invullen, inzicht krijgen in hun gezondheidsgegevens, en kunnen werken aan hun gezondheid. Deze zal vervolgens door een aantal ouderen worden getest. SamenOud kreeg voor dit project een Europese subsidie (www.connecare.eu) en twee subsidies uit het Citrienfonds van de UMCs (www.nfu-ehealth.nl).

De volledige nieuwsbrief is hier te vinden.

Bron

Nieuwsbrief SamenOud juli 2017

Comments