Mijn dossier voor mijn medicatie: ‘Patiënten raken beter geïnformeerd over hun ziekte’

In het project ‘MijnDossier voor mijn medicatie’ wordt gewerkt aan de mogelijkheid voor patiënten om hun medicatie zelf in te voeren en beheren op het patiëntportaal van het ziekenhuis. Projectleider Joanna Klopotowska vertelt.

26 apr '18 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, Amsterdam UMC | Locatie AMC, Amsterdam UMC | Locatie VUmc

“Wat wij zien”, vertelt ziekenhuisapotheker en onderzoeker aan het VUmc Joanna Klopotowska, “is dat het veel patiënten niet goed lukt om hun medicatie juist en volledig te benoemen tijdens een spreekuur op de polikliniek of bij opname in het 
ziekenhuis.” Om te zorgen dat bij opname in-, maar ook bij ontslag uit het ziekenhuis, de medicatiegegevens actueel en juist zijn, wordt daarom een zorgvuldige procedure gehanteerd. De medicatiegeschiedenis wordt verzameld en in het patiëntdossier gezet door apothekersassistentes. Vervolgens wordt deze met de patiënt besproken om actueel gebruik na te gaan. Maar hoe zou het zijn als patiënten zélf hun medicatiegegevens zouden beheren en zelfs invoeren in hun persoonlijke omgeving op het patiëntportaal? Klopotowska: “Dan wordt het waardevolle kennis van henzelf, waar ze invloed op hebben. Ze raken beter geïnformeerd en kunnen zich beter voorbereiden op een gesprek met de arts.” Om die mogelijkheid te onderzoeken, initieerden de Amsterdamse ziekenhuizen VUmc en AMC een project binnen het e-Health programma van het Citrienfonds. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen.

Medicatiebeoordeling
Daarbij is het niet de bedoeling dat patiënten hun medicatiedossier exclusief in eigen hand gaan krijgen. Klopotowska: “Het ziekenhuis houdt controle op de juistheid van de gegevens, maar aan een actiever bemoeienis van de patiënt kleven enorm veel voordelen. Van bevorderen van therapietrouw en mogelijkheden voor shared decision making tot een medicatiebeoordeling door de ziekenhuisapotheek.” Vooral dat laatste schiet er nogal eens bij in, zegt ze. “Er is een tekort aan apothekersassistenten en die komen daardoor
vaak niet verder dan zorgvuldig registreren van medicatie. Vragen naar gebruikservaringen of bijvoorbeeld bijwerkingen komt meestal niet aan bod.”

Early adopters
Klopotowska heeft bijna een pilot achter de rug met patiënten die voor een screening zijn opgeroepen ter voorbereiding op een operatie. “Wat we zien is dat een kleine groep hier meteen in is geïnteresseerd. Inderdaad: vaak hoog opgeleid,
gezondheidsvaardig en online bedreven. Een veel grotere groep is afwachtend, maar men vindt het fijn om een dergelijk online medicatiedossier te hebben en te kunnen gebruiken wanneer dat nodig is.” Er is ook een groep die ervoor terugdeinst. Klopotowska:
“Voor al die mensen houden we de traditionele werkwijze gewoon in stand. Maar met de early adopters willen we door. Daar leren wij veel van.”

Download document

Mijn dossier voor mijn medicatie: ‘Patiënten raken beter geïnformeerd over hun ziekte’

Comments