E-health literacy: ‘Er is directe gezondheidswinst te behalen’

In het project ‘E-Health Literacy’ wordt gewerkt aan het ontwerp van een ondersteunende eHealth-applicatie voor dialysepatiënten met lage gezondheidsvaardigheden. Projectleider Marco Boonstra vertelt.

6 apr '18 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, UMCG

“Als het over e-Health gaat, heeft men het vaak vooral over technologie en wat die allemaal mogelijk maakt. The sky lijkt daarbij the limit”, vertelt Marco Boonstra, in het dagelijks leven PhD-onderzoeker bij het Dialyse Centrum Groningen en het UMCG. “Maar wat we nogal eens vergeten, is dat in elke patiëntenpopulatie zo’n 25 tot 45% van de mensen kampt met lage gezondheidsvaardigheden. Deze groep heeft meer moeite om effectief met e-Health aan de slag te gaan.“Daarom wilden wij, in een samenwerking tussen de afdeling Sociale Geneeskunde van het UMCG en het DCG, bij het dialysecentrum onderzoeken hoe je e-Health aan laat sluiten
bij hun behoeften.” 

Laaggeletterdheid
Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben moeite om medische informatie te begrijpen, zijn minder goed in staat de juiste vragen te stellen aan de arts en/of hebben moeite om medische adviezen op te volgen. Boonstra: “Het wordt vaak als laaggeletterdheid gezien, maar het is breder.” Boonstra onderzoekt nu – gefinancierd vanuit het Citrienfonds - in twee focusgroepen van chronische nierpatiënten met lage gezondheidsvaardigheden wat deze mensen nodig hebben. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Met de resultaten wil hij een simpele applicatie – een grafisch prototype daarvoor ontwierp hij eerder al in samenwerking met de NHL Hogeschool Leeuwarden - ontwikkelen die de doelgroep daadwerkelijk kan ondersteunen.

Gezondheidswinst
“Wat ik ondertussen heb geleerd, is dat we echt vanuit de basis moeten kijken naar wat patiënten tegenkomen. Men heeft bijvoorbeeld moeite met inloggen met behulp van DigiD, of er is angst om de dokter niet meer te spreken te krijgen. Daarnaast zie je dat sommige mensen liever niet deelnemen in een focusgroep. Dus besloten we ook individuele interviews af te nemen.” Los daarvan ziet Boonstra volop mogelijkheden. “Op het
gebied van de verwerking van informatie en opvolging van medisch advies bijvoorbeeld, of van medicatie en therapietrouw. Al is het daarbij wel belangrijk dat we goed kijken hoe e-health geïntegreerd wordt in het zorgproces.”
Hij refereert aan een Canadees onderzoek van enkele jaren geleden. “Daarin lieten ze een groep die grotendeels nog nooit een smartphone in handen had gehad, hun eigen bloeddruk opnemen. En dan zie je dat, als je het grafisch goed aanpakt, duidelijke keuzes maakt, ook online ondersteuning biedt en het simpel houdt, er daadwerkelijk directe gezondheidswinst te behalen is.”

Download document

Artikel e-Health literacy

Comments