Blue Button versus PGO-koppeling

Samenvatting

Het downloaden van medische gegevens vanuit een (Chipsoft) patientenportaal van een zorginstelling en de mogelijkheid deze in te lezen in één of meerdere Persoonlijke Gezondheidsomgeving(en) (PGO).

Achtergrond

Binnen het patientenportaal Mijn Erasmus MC wordt de patiënt een mogelijkheid geboden medische patiëntgegevens te downloaden uit het EPD.  De medische informatie wordt conform de BgZ geexporteerd naar een XML (CDA standaard) die ingelezen kan worden in een PGO. De patient krijgt daarmee grip op zijn gezondheidsgegevens.

eHealth ambitie VWS dat 80% van de chronisch zieken toegang moet hebben tot zijn dossier.

VIPP Programma doelstelling 1a, 1b en 2a:

 1. Zorginstellingen kunnen op 1 juli 2018 de patiënt minimaal een download van medische gegevens bieden; 
 2. Iedere zorginstelling heeft op 31 december 2019 een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden; 
 3. Iedere zorginstelling kan per 1 juli 2018 een digitaal actueel overzicht van medicatie (verstrekkingsinformatie) raadplegen als onderdeel van het medicatieproces in de klinische en poliklinische setting;

Doelstelling

 1. Versterken van patiëntparticipatie. Op tal van plekken wordt informatie over de gezondheid van de patiënt opgeslagen, zo ook in het EPD van de zorginstelling. In veel gevallen kan de patiënt daar niet over beschikken.
 2. Dit project gaat ervoor zorgen dat patiënten kunnen beschikken over de gezondheidsgegevens vanuit het portaal van de zorginstelling. Daarmee wordt de patiënt in staat gesteld zijn gezondheidsgegevens uit meerdere bronnen te combineren. Hiermee wordt de regie van de patiënt versterkt en wordt de patiënt participatie ondersteund.
 3. Daarmee is de patiënt de regievoerder geworden van zijn persoonlijke gezondheidsomgeving. Door te werken met GbZ en gangbare XML / CDA standaarden wordt het mogelijk gemaakt om gegevens te delen met derden.

Onderzoeksopzet

Volgt

Beoogde resultaat

 1. Ik kan, als patiënt, inloggen op het (Chipsoft) portaal van mijn zorginstelling en mijn medische informatie downloaden en inlezen in één of meerdere PGO’s.
 2. In maandelijkse sessies met de patientenconsultatiegroep wordt deze toepassing verder ontworpen, ontwikkeld en getoetst in samenspraak met patienten.

Planning

Resultaten

Er is een proof of concept gerealiseerd met de volgende resultaten:

 1. Op de acceptatieomgeving van het Erasmus MC zorgportaal kan de patiënt een samenvatting van het medisch dossier genereren;
 2. De samenvatting van het medisch dossier wordt als gestructureerd, leesbaar XML bestand aangeboden;
 3. De XML bevat op dit moment nog niet alle zib's uit de Basisgegevensset Zorg. De resterende zib's zijn nog in ontwikkeling bij de leverancier. 
 4. De patiënt kan de samenvatting downloaden en lokaal opslaan;
 5. Drie PGO's zijn bezig met een testimplementatie van de XML, waarbij als geslaagd resultaat telt dat de gestructureerde informatie als zodanig ingelezen kan worden en gebruiksvriendelijk gepresenteerd kan worden in de PGO omgeving. De deelnemende PGO's zijn GezondheidsmeterPGO van Curavista, Quli en Ivido.

Filmpjes