Project PGD ‘Look and Feel’: ‘We moesten uitleggen wat een app is’

In het project ‘PGD ‘Look and feel’ wordt gewerkt aan de validatie van een Persoonsgehouden Gezondheids Dossier voor ouderen. Co-projectleider Maarten Lahr vertelt.

8 jun '18 | Digitale verbondenheid, PGD Kader 2020, UMCG

“Waar we in dit project aan werken, is een Persoonsgehouden Gezondheids Dossier (PGD) voor ouderen”, aldus Maarten Lahr. Lahr is postdoctoraal onderzoeker Epidemiologie met een specialisatie in health technology assessment aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). “We willen naar een situatie waarin de patiënt of cliënt zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor diens gezondheid. Dat kan alleen als hij zelf beheerder en gebruiker wordt van zijn eigen gezondheidsinformatie.”

Validatie
Het UMCG heeft vorig jaar samen met een ICT-partner gewerkt aan de ontwikkeling van zo’n PGD voor deelnemers aan het programma SamenOud (www.samenoud.nl), wat leidde tot een prototype. Lahr: “In dit project wordt dat prototype structureel geëvalueerd. Eerst in testgroepjes, vervolgens in een focusgroep, om te kijken hoe ouderen met het ontwerp omgaan. Daarnaast ontwikkelen we een webbased applicatie gericht op zelfmanagement van gezondheid en gaan we beide applicaties aan elkaar verbinden.” De daaruit volgende toepassing zal moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria die het derde einddoel van dit project vormen: een lijst criteria, voortkomend uit datzelfde kwalitatief gebruikersonderzoek onder de doelgroep, die verwoordt waaraan eHealth-toepassingen voor kwetsbare ouderen moeten voldoen.

Lettertype
Dat confrontatie met de beoogde eindgebruiker nuttig is, bleek maar weer tijdens de consultaties. Lahr: “De meeste ouderen zitten echt nog op instapniveau. We moesten bijvoorbeeld vaak uitleggen wat een app is.” Bijgevolg bleken er een boel aanpassingen aan het prototype nodig. “We hebben veel veranderd op de homepage: de layout versimpeld, een groter lettertype. En we kwamen erachter dat er functionaliteiten missen, zoals een chatfunctie met zorgverleners of een reminderservice.” Ook bleek een button om instant gegevens uit te kunnen printen gewenst. “Die hebben we meteen kunnen toevoegen.”

Alles-in-1
Het project is ondertussen bijna rond, zegt Lahr, die komend jaar extra externe validatierondes gaat doen bij andere groepen eindgebruikers, zoals chronisch zieken. “Daar is inmiddels budget voor.” En hij voegt eraan toe: “Een app is
nooit af. We kijken ook al naar mogelijkheden om er andere activiteiten in onder te brengen, zoals lichaamsbeweging en voeding. Zo zouden we uiteindelijk op een hybride tussen een zorg- en een consumentenapplicatie uit kunnen komen.” Gelooft hij dat zo’n alles-in-1 app tot de mogelijkheden behoort? Lahr: “Ik weet, het is ambitieus, maar vanuit het perspectief van de eindgebruiker wel wenselijk.”

Download document

Project PGD 'Look and Feel': ‘We moesten uitleggen wat een app is’

Comments