Dr. Tijn Kool

Stuurgroeplid

Senior onderzoeker

Tijn Kool

Na zijn studies geneeskunde en bedrijfskundige economie promoveerde hij in 1995 op een studie naar de mogelijkheden van marktwerking in de gezondheidszorg. Vervolgens werkte hij bij het UMC Utrecht bij de raad van bestuur en als zorgmanager. Bij Prismant zette hij tussen 2001 en 2011 een grote onderzoeksafdeling op op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek naar meten en verbeteren van kwaliteit. Sinds 2011 is hij senior-onderzoeker bij IQ healthcare, Radboudumc. Zijn onderzoek heeft zich met name gericht op de relatie tussen kwaliteit van zorg en technologie. Tijn heeft verschillende evaluatieonderzoeken uitgevoerd zoals naar de effectiviteit van het beslissingsondersteunende systeem NHGDoc in de huisartsenpraktijk en naar e-health toepassingen voor ouderen. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van sociale media in de zorg en naar de verschillende gebruiksmogelijkheden van het Persoonlijk Gezondheidsdossier MijnZorgnet. Andere onderzoeksgebieden waarop Tijn actief is zijn het deïmplementeren van overbodige zorg, het disfunctioneren van zorgverleners en het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren.