Dr. Tamar van Raalten

Projectleider

GZ-psycholoog i.o.t. Klinisch Psycholoog | UMC Utrecht

Tamar van Raalten

Tamar van Raalten is werkzaam binnen de divisie Hersenen van het UMC Utrecht op de afdeling Psychiatrie als Klinisch Psycholoog i.o. ‘Mijn drijfveer als onderzoeker en behandelaar is bijdragen aan meer begrip over psychiatrische problematiek voor patiënten zelf en hun omgeving. E-health biedt perspectief om onze communicatie over wat iemand mankeert begrijpelijker te maken voor mensen met psychische klachten die gehinderd worden door geheugen- en concentratieproblemen. Op die manier kunnen we ook kwetsbare groepen actiever betrekken bij de behandeling van hun klachten en het stigma wat kleeft aan psychiatrische problemen verminderen’

In 2000 studeerde van Raalten af in de neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht, waarna zij binnen de divisie Hersenen van het UMC Utrecht bij de afdeling Psychiatrie is gepromoveerd. Haar promotieonderzoek ging over neuroimaging onderzoek naar de effecten van training op het werkgeheugen en hersenfunctie bij mensen met schizofrenie. Na haar promotie heeft zij als post-doc neuroimaging onderzoek gedaan naar cognitieve controle en hersenfunctie bij kinderen met autisme spectrum stoornissen. In 2013 verruilde van Raalten het wetenschappelijk onderzoek voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog om zich op de klinische behandeling van psychiatrische problematiek te richten. Na afronding stroomde zij in 2015 de vervolgopleiding in om zich verder te specialiseren als Klinisch Psycholoog. Van Raalten houdt zich in het UMC Utrecht hoofdzakelijk bezig met diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek, zoals psychose, (therapieresistente) depressieve klachten, en trauma.