Drs. Sander Ranke

Projectleider

Junior projectleider | onderzoeker bij IQ healthcare

Sander Ranke

Sander Ranke, biomedische wetenschapper en werkzaam als onderzoeker bij IQ Healthcare, onderzoeksafdeling het Radboudumc. Ik vind het belangrijk dat er doelmatige en persoonsgerichte zorg wordt geleverd. Dit probeer ik te doen door mij in te zetten op onderzoeksterreinen van o.a. Value-Based Healthcare, e-health en implementatieonderzoek. Binnen het NFU e-Health project hebben wij het patiëntenportaal van het Radboudumc (MijnRadboud) geëvalueerd.