Dr. Pieter Kubben

Plv stuurgroeplid

Neurochirurg

Pieter Kubben

Pieter Kubben is neurochirurg in het Maastricht UMC+ en gepromoveerd op het gebruik van intraoperatieve MRI bij hersentumorchirurgie. Zijn klinische aandachtsgebieden zijn diepe hersenstimulatie voor bewegingsstoornissen en metingen in het brein bij epilepsie. Daarnaast staat hij aan de wieg van een programma over robotchirurgie en brain computer interfaces. Naast zijn klinische werk heeft Pieter meerdere apps ontwikkeld, waarvan een (NeuroMind) wereldwijd tot #1 app voor de neurochirurgie is benoemd. Hij werkt deeltijd voor de afdeling medische ICT van het Maastricht UMC+ als coördinator eHealth en kwartiermaker e-innovatie.